Rødhårede er genetisk overlegne

Rødhårede menn og kvinner er hissige, sensitive og tåler ikke smerte. Myter det finnes mange av, men forskningen viser at et “rødhåret” gen gir helt unike egenskaper.

Julianne Moore, Mick Hucknall, David Caruso og Gillian Anderson bør alle sende takkekort til et lite gen kalt MC1R.

Genet bærer nemlig ansvaret for de røde lokkene, som har vært medvirkende til (om enn ikke eneansvarlige for) at skuespillerne farer gjennom scener og lerret.

Men MC1R påvirker muligens også annet enn bare hårpraktens kulør, fastslår en rekke undersøkelser som har sett på rødhåredes særpreg.

Kvinner med fregner og rødt hår kan leve lenger

Gjennom en tidsperiode på 25 år har 12.000 kvinner med rødt hår og fregner blitt matchet med 12.000 kvinner som har en «vanlig» skandinavisk hudtype.

Studien fra Karolinska Instituttet i Stockholm antyder at kvinner med rødt hår og fregner har en overlevelsesfordel i det skandinaviske miljøet.

De rødhårete kvinnene har nemlig 8 prosent lavere dødelighet enn de andre. En rødhåret kvinne over 54 år vil i gjennomsnitt leve 3,2 måneder lenger enn kvinne fra sammenligningsgruppen, konkluderer studien.

I det store sammenligningsarbeidet er det tatt høyde for for eksempel generell helse, røyking, inntekt, utdannelse og sivil status. Disse parametrene spiller altså ikke inn. Det gjør derimot de rødhårete kvinnenes evne til å produsere D-vitamin, mener forskerne.

Personer med den blekeste hudtypen – hudtype 1 – er nemlig flinkere til å produsere D-vitamin enn personer med mørkere hudtyper. Dermed får rødhårete og fregnede personer lettere D-vitamin i kroppen: et vitamin som spiller en stor rolle i immunforsvaret vårt.

Det er imidlertid en ulempe ved å ha fregner og rødt hår, konkluderer studien. Disse kvinnene har nemlig en overdødelighet på 59 prosent når det kommer til hudkreft.

Rødhårede tåler sterk mat

Rødhårede har ord på seg for å tåle mindre smerte enn andre mennesker og at de (kanskje av samme grunn) trenger mer anestesi for å bli bedøvet.

Men undersøkelser foretatt ved Aalborg Universitet i Danmark viste allerede i 2012 at rødhårede bare reagerer kraftigere på noen typer smerte, f.eks. tannpine eller ekstrem kulde.

Når rødhårede tåler mer smerte enn personer med andre hårfarger, er det ifølge en amerikansk studie igjen MC1R-genet som er involvert. Genet betyder nemlig at de skiller ut mindre av molekylet POMC.

Molekylet blir modifisert til fire ulike hormoner i kroppen, og to av disse er knyttet til henholdsvis følelsen av smerte og blokkeringen av smerte.

Når det gjelder stikk, press og den brennende følelsen av ekstremt sterk mat, viser de rødhårede seg til gjengjeld å være mer motstandsdyktige enn andre mennesker.

Lave nivåer av de to hormonene burde annullere hverandre, men siden kroppen også aktiverer smerte-relaterte reseptorer via andre kanaler, ender rødhårede med å ha mer aktive smerte-blokkerende reseptorer - og derfor en høyere smerteterskel.

Kan rødhårede være mer intelligente?

Ifølge de danske forskerne later MC1R til å være involvert i sentrale funksjoner i hjernen, sammen med undergruppene MC2R, MC3R og MC4R.

Kanskje kan genet også kobles til intelligens. En britisk-amerikansk undersøkelse kommer frem til at rødhårede har fire ganger større sannsynlighet for å bli administrerende direktører enn andre innenfor samme demografi.