Ny viten: Frykt kan gå i arv

Frykt kan gå i arv i minst tre generasjoner, viser museforsøk. Forskerne tror at nedarvet frykt kan forklare noen tilfeller av stress og posttraumatisk stresslidelse hos mennesker, hvis foreldre har hatt traumatiske opplevelser.

Din frygt kan gå i arv - teaser

Forskere ved Emory University i USA har funnet ut at frykt hos mus kan gå i arv i minst tre generasjoner. Forskerne utsatte først en gruppe mus for en bestemt lukt samtidig som de ga dem støt. Musene ble raskt redde for lukten og vek tilbake for den. Det viste seg at avkommet viste samme reaksjonsmønster.

Mus arvet frykt

For å teste om reaksjonen var et resultat av oppdragelse eller arv, fjernet forskerne i et nytt forsøk ungene fra de fryktsomme foreldrene og lot ikke-traumatiserte mus oppfostre dem.

Men samme mønster gjentok seg. Ungene var fortsatt mer fryktsomme enn unger av ikke-traumatiserte foreldre. Forsøket viste med stor sannsynlighet at frykten var arvet og ikke et resultat av miljø.

Nedarvet frykt skyldes epigenetikk

Forskerne har funnet ut at de arvede reaksjonsmønstrene skyldes såkalt epigenetikk som slår på og av gener. DNA-et endres ikke, men i stedet slås forskjellige gener på eller av, og det endrer atferden.

Epigenetiske ”innstillinger” kan gå i arv, og det betyr at dyret kan tilpasse seg mye raskere et skiftende miljø enn hvis DNA-et måtte endres.

Forskerne mener også at nedarvede traumer kan forklare noen tilfeller av stress og posttraumatisk stresslidelse hos mennesker, fordi foreldrenes traumer har satt seg i barnet.

Les artikkelen: Frykt kan gå i arv

Vil du vite mer om nedarvede reaksjoner og frykt? Les hele artikkelen fra Illustrert Vitenskap: