© Shutterstock

Hvorfor har noen mennesker kløft i haken?

Hakekløften er noe man arver fra sine foreldre. Det dreier seg nemlig om et genetisk karaktertrekk, som går såkalt autosomalt dominant i arv. Det vil si at det er en sannsynlighet på 0,75 for at et barn fødes med kløft i haken, gitt at begge foreldrene også har det. Genet er for øvrig lokalisert til kromosom nummer 16. En kløft i haken er ikke bare en fordypning i huden, men også i det underliggende bindevevet og skjelettsubstansen. Årsaken er trolig at vevet på det tidlige fosterstadiet ikke klarer å trekke helt sammen på midten.Litt på samme måte som hos dem som fødes med såkalt åpen gane.

Hakekløften er noe man arver fra sine foreldre. Det dreier seg nemlig om et genetisk karaktertrekk, som går såkalt autosomalt dominant i arv. Det vil si at det er en sannsynlighet på 0,75 for at et barn fødes med kløft i haken, gitt at begge foreldrene også har det. Genet er for øvrig lokalisert til kromosom nummer 16. En kløft i haken er ikke bare en fordypning i huden, men også i det underliggende bindevevet og skjelettsubstansen.

Årsaken er trolig at vevet på det tidlige fosterstadiet ikke klarer å trekke helt sammen på midten.Litt på samme måte som hos dem som fødes med såkalt åpen gane. En kløft i haken har ingen betydning, heller ikke evolusjonært. Hakekløftgenet har dessuten ulike grader av gjennomtrengelighet, noe som betyr at kløften i haken kan ha et mer eller mindre markant preg.