Shutterstock
slægtninge - gener - børn køkken

Topp 5: Hvem deler jeg flest gener med?

Jeg deler gener med foreldrene mine, søsknene mine og min nære familie, men akkurat hvor stor del av genene mine deler jeg med de ulike leddene i familien?

1. Eneggede tvillinger – om lag 100 prosent

slektninger - gener - tvillinger
© Shutterstock

Eneggede tvillinger stammer fra samme befruktede egg, som deler seg i to fostre med identiske gener – stort sett. En studie fra 2021 viste at genene til eneggede tvillinger kan variere. Imidlertid er forskjellene så små og sjeldne at de ikke gjør noen synlig forskjell.

2. Foreldre og barn – om lag 50 prosent

slektninger - gener - mor og barn
© Shutterstock

Arvemassen din er ordnet i 46 kromosomer i 23 par – 23 kommer fra far og 23 fra mor. Likevel arver du litt flere gener fra mor enn fra far fordi mitokondriene, som produserer energi i kroppens celler, bare kommer fra henne.

3. Søsken – om lag 50 prosent

slektninger - gener - liggende børn
© Shutterstock

Søsken har i gjennomsnitt 50 prosent av genene sine felles, men andelen varierer. Søsken arver halvparten av DNA-et til hver av foreldrene, men ikke samme halvpart. Teoretisk sett kan søsken dele fra 0 prosent av genene til 100 prosent, som eneggede tvillinger.

4. Nær familie – om lag 25 prosent

slektninger - gener - familieportræt
© Shutterstock

Genetisk sett er du like nært beslektet med besteforeldre som med onkler, nieser og halvsøsken. Men fordi den nære familien er flere ledd unna enn foreldre og søsken, deler du bare omkring 25 prosent gener med dem i gjennomsnitt.

5. Fettere og kusiner – om lag 12,5 prosent

slektninger - gener - 5 børn
© Shutterstock

Fettere og kusiner deler halvparten av genene sine med foreldrene sine, som i gjennomsnitt deler halvparten av genene med foreldrene dine, som du deler halvparten av genene dine med. Altså må 100 i gjennomsnitt halveres tre ganger: til 50, 25 og til slutt 12,5 prosent.