Gener: Hva tør DU vite om deg selv?

Får du diabetes? Blir du rammet av alzheimer når du blir eldre? Inneholder genene dine dødelige sykdommer som barna dine også vil få? Nå kan du få den skjebnesvangre informasjonen som ligger i genene. Hvis du tør?

X-ray scull

Den beste boken som noen gang er skrevet, står inne i deg selv, og nå kan du lese den. 10 år etter at det menneskelige arvematerialet ble kartlagt første gang, har en eksplosiv teknologisk utvikling gjort kartleggingen av genene ultrarask, samtidig med at prisene har stupdykket.

Prisene stupdykker

Man kartlegger i dag et menneskes samlede arvemateriale, kalt genomet, for 3500–10 000 dollar, og om ikke så altfor lenge er prisen helt nede på et nivå der vi alle kan være med.

”I 2013 lager vi genomer for under 1000 dollar,” sier oppfinneren og biologen Jonathan Rothberg, som satte i gang utviklingen med en banebrytende teknologi. I 2007 kartla han det første personlige genomet – og det av ingen ringere enn nobelprisvinneren James Watson, som i 1953 løste gåten om DNA-molekylets struktur.

Kartlagt DNA på databrikke

Rothberg lanserte for kort tid siden en ny og enestående maskin, Ion Torrent, som kartlegger DNA elektronisk direkte på en databrikke. Dermed kan vi se frem til samme utvikling i pris og hastighet som vi kjenner fra datamaskiner. DNA-brikken følger den såkalte Moores lov, som sier at hastigheten dobles cirka hvert år, samtidig med at prisen halveres. Ion Torrent er bare den siste i rekken av mange konkurrerende teknologier, og blant forskerne er det for tiden en begeistret stemning og en følelese av uendelige muligheter og av at verden aldri blir den samme igjen.

”Dette blir bioteknologiens århundre,” sier Jonathan Rothberg. Der kartlegging av menneskets gener til nå har vært henlagt til noen få gigantiske genomsentre i Storbritannia, USA og Kina, er de nye maskinene til rundt 50 000 dollar så langt nede i pris at vanlige laboratorier kan være med.

Personlig kartlegging av arvemateriale

For vanlige mennesker betyr prisutviklingen at det blir mer og mer nærliggende å kjøpe en personlig kartlegging av sitt arvemateriale og dermed nærme seg svarene på: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hva gjør meg spesiell? Og ikke minst – er jeg disponert for sykdommer som jeg kan gjøre noe for å unngå?

De fleste føler seg kanskje umiddelbart fristet til å få slik informasjon. Selv om lysten til å få svar naturligvis kommer an på hva man helt nøyaktig får for pengene. Og til slutt hva prisen blir – 5000, 1000 eller 100 kroner?

Sammenlignet med genetiske tester og genomskanninger man tidligere har kunnet få tilgang til ved kjøp, gir full kartlegging av genomet komplett informasjon om hele arvematerialet. Men hva og hvor mye det vil avsløre om den enkelte, er likevel ikke så lett å si ennå. Det er rett og slett fordi genomteknologien har utviklet seg raskere enn kunnskapene har rukket å følge med.

25 000 gener kartlegges

”I dag kan vi fortelle deg om cirka 200 gener knyttet til kreft og om 1000 gener knyttet til andre risikomomenter. Men det vil sannsynligivs gå et halvt eller et helt tiår før vi kan fortelle deg om alle de rundt 25 000 genene dine,” sier Jonathan Rothberg. ”For å kunne gjøre det, trenger vi først å kartlegge de neste 100 000 til én million mennesker og deretter følge hver enkelts medisinske historie.”