Ville du genmodifisere babyen din?

Kinesiske forskere har klart å genmodifisere et foster ved å fjerne genene til en dødelig blodsykdom. Snart kan forskerne luke i ufødte barns gener etter forgodtbefinnende – men spørsmålet er om du har lyst til å genoptimere ditt eget barn?

gener baby

Gener uten plager.

Det kunne vært arbeidsmantraet til de kinesiske forskerne ved Sun Yat-sen Universitet som tidligere i år forandret på arvemassen i et menneskefoster og fjernet de genene som ellers ville ha medført blodsykdommen talassemi.

Kort fortalt førte forskerne en liten proteinsaks, via et mikroskopisk guidestoff, bort til de uønskede genene, klippet dem ut og lot kroppens celler reparere seg selv igjen.

I noen tilfeller ble blodsykdommen fjernet totalt, og metoden gir nå, i teorien, forskerne muligheten til å fjerne de genene som er skyld i ca. 4000 arvelige sykdommer.

Optimering av gener: ja, nei eller kanskje?

Forsøkene på menneskefostre har skapt en heftig debatt blant forskerne som nå diskuterer om det overhodet er etisk forsvarlig å endre i menneskets arvemasse.

Hva synes du?

? JA – Stopp pasientenes grusomme lidelser Mange mennesker lider av grusomme sykdommer som nå kan kureres med genterapi. Forkjemperne mener at vi bør redde dem hvis vi kan, fordi det rett og slett er uetisk å la være. En sykdom som sigdcelleanemi, som er potensielt dødelig, kan for eksempel unngås ved å endre bare ett enkelt gen.

? NEI! – Første skritt mot rasehygiene Metodens motstandere frykter at de nye verktøyene fører til en ny form for rasehygiene der noen egenskaper er positive, mens andre er negative. Uten et totalt forbud vil metoden føre til en fremtid der det normale vil bli definert av teknologien og de menneskene som har tilgang til den.

? KANSKJE – La oss ta en tenkepause Selv ledende biokjemikere er bekymret over hvor raskt teknologien har utviklet seg. De foreslår derfor et midlertidig globalt forbud mot å modifisere menneskets gener. På den måten får forskerne tid til å ta debatten og skape de rette lovmessige rammene for eksperimentene.