Forskere klipper arvelig sykdom ut av genene til menneskefoster

For første gang har forskere i USA fått til å fjerne gener som er årsak til arvelige sykdommer, i menneskeceller. Metoden bak heter CRISPR, og den er nok inntil videre det heftigste gjennombruddet i dette årtusenet.

© Shutterstock

I 2012 utviklet forskere CRISPR-teknologien, som svært nøyaktig kan finne og klippe ut små deler av DNA-sekvenser og erstatte dem.

Perspektivene ved teknologien er svimlende, blant annet kan forskere klippe ut sykdommer fra genene til organismer.

Til nå har CRISPR blant annet vært brukt til genterapi, der ødelagte gensekvenser erstattes med friske. Det skjer hos den enkelte pasienten, så DNA-et blir likevel ført videre til barna til vedkommende.

En annen måte er å fjerne sykdomsgener i egg- eller sædceller før unnfangelsen. Eller å bruke CRISPR så tidlig i dannelsen av et embryo at celledelingen ikke er kommet i gang for alvor. Det vil gi endringer som er arvelige.

Sykdommer fjernet i fostre

For to år siden fikk kinesiske forskere til å endre DNA-et i levende menneskeembryoer. Nå har en forskergruppe i USA overgått dem ved å fjerne arvelige sykdommer i fostre.

Samtidig unngikk de noen av de feilene som skjedde i de kinesiske forsøkene, der gensaksen også klippet andre steder i genomet enn planlagt.

Den vitenskapelige artikkelen om forsøket er ennå ikke utgitt, så detaljene er inntil videre ikke offentlig kjent.

Skredderavkom

De etiske dilemmaene ved CRISPR er også mange og har satt i gang spekulasjoner om skredderavkom, det at foreldre kan bestille barn med blå øyne, oppstoppernese og høy IQ. Forskerne vil likevel avdramatisere dette. Det vil ta mange år før teknologien når det nivået.

Les mer om CRISPR, dette årtusendets medisinske gjennombrudd, i nummer 13, som kommer ut 21. august.