Er eneggede tvillinger genetisk like?

Eneggede tvillinger har forskjellige fingeravtrykk, men hva med tvillingenes DNA-profiler, er de fullstendig like?

© Photo by Kevin Grieve on Unsplash

Eneggede tvillinger oppstår når det befruktede egget har delt seg første gang og de to cellene frigjør seg fra hverandre og hver for seg utvikler seg til et barn. I utgangspunktet er tvillinger altså genetisk like fordi de stammer fra den samme eggcellen, og det er umulig å se forskjell på dem i DNA-profilen, det såkalt genetiske fingeravtrykket.

Det har imidlertid vist seg at det kan oppstå små genetiske ulikheter i løpet av fosterutviklingen, som kan komme til uttrykk ved at den ene eneggede tvillingen kan rammes av en arvelig sykdom, mens den andre går fri. Forskerne vet om to typer genetiske forskjeller på eneggede tvillinger. Den ene ble oppdaget først i år og skyldes at små biter DNA kopierer seg spontant i den ene tvillingen.

Skjer doblingen mens fosteret ennå bare består av få celler, vil de fleste av cellene i den voksne tvillingens kropp derfor ha en ekstra kopi av denne DNA-biten i forhold til tvillingen. Men den ekstra DNA-biten kan ikke betraktes som et genetisk fingeravtrykk. Den andre genetiske forskjellen som kan oppstå, har vært kjent i mange år, den er også usynlig på et genetisk fingeravtrykk.

I dette tilfellet blir DNA-et kjemisk modifisert ved at det f.eks. kan legges til en metylgruppe på cytosin, som er en av fire baser som utgjør DNA-molekylets byggesteiner. Modifikasjonene kalles preging og har stor betydning for genenes funksjon. Preging har i mange til-feller vist seg å føre til genetiske sykdommer som bare bryter ut hos den ene tvillingen.