Shutterstock
Blå øyne

Er blå øyne en genetisk mutasjon?

Årsaken til blå øyne ligger i muterte gener som gjør at øyets regnbuehinne ikke kan danne pigment. Dermed er øynene egentlig heller ikke blå, men gjennomsiktige og fargeløse.

Øyenfarge bestemmes av genetikk

Øyenfarge er genetisk bestemt og altså arvelig. Om man har blå, brune, grønne eller grå øyne er avhengig av hvilke pigmenter foreldrene har – eller ikke har – i regnbuehinnen.

Mens brune og grønne øyne varierer i fargeskala alt etter mengden pigment, er blå øyne et uttrykk for manglende pigment i regnbuehinnen.

Muterte gener danner ikke pigment

Blå øyenfarge skyldes en genetisk mutasjon som har endret den normale funksjonen av visse gener.

Når folk har blå øyne, betyr det at de verken kan danne brune eller grønne pigmenter i regnbuehinnen.

De pigmentdannende genene som gir øyet brune eller grønne farger, finnes nemlig ikke i en blå utgave. Derfor er blå øyne egentlig på ingen måte blå, men pigmentfrie og gjennomsiktige.

Når øynene likevel oppfattes som blå, skyldes det at blodårer, bindevev og andre blålige celler blir synlige under den gjennomsiktige regnbuehinnen.

Ulike øyenfarger

Øyenfarger deles vanligvis inn i brun, blå eller grønn, men i virkeligheten finnes det en mye bredere palett.

© Shutterstock

Folk med blå øyne er beslektede

Forskere fra Københavns Universitet kunne i 2008 bevise at alle blåøyde nedstammer fra den samme personen.

Den genetiske mutasjonen som finnes hos folk med blå øyne, kan nemlig spores 6000 til 10 000 år tilbake i tid til den aller første gangen denne spesielle mutasjonen fant sted.

Mens folk med brune og grønne øyne har varierende grader av pigment i regnbuehinnen, har blåøyde stort sett like lite pigment, og det har fått forskerne til å konkludere med at blå øyenfarge stammer fra en og samme mutasjon.

Opptil 10 prosent har blå øyne

Siden det første tilfellet har mutasjonen blitt nedarvet gjennom mange generasjoner og i dag har åtte til ti prosent av verdens befolkning blå øyne.

Til sammenligning har omkring 79 prosent brune øyne, mens bare to prosent har grønne øyne.

Kan man få brune øyne når begge foreldre har blå øyne?

Tidligere trodde man at øyenfarge ble bestemt av ett enkelt gen som fantes i to varianter som kalles alleler: En dominant variant som ga brune øyne og en recessiv variant som ga blå øyne.

Ifølge den teorien kan ikke et barn få brune øyne hvis begge foreldre har blå øyne ettersom barnet så vil arve muterte gener fra begge foreldre.

Utfallet av øyenfarge har imidlertid vist seg å være mer komplekst enn tidligere antatt. En person kan nemlig godt ha brune øyne selv om begge foreldre har blå øyne.

Tidligere teori om nedarving av øyenfarge

Tidligere trodde man at nedarving av øyenfarge bare ble bestemt av ett gen. I så fall vil ikke et barn av to blåøyde foreldre kunne få brune øyne som vist på bildet. Det er imidlertid ikke tilfellet.

© Shutterstock

Årsaken er at øyenfargen ikke bestemmes av ett, men flere gener. To gener som har stor innflytelse på om et barn får blå eller brune øyne, er OCA2 og HERC2.

Hvis begge gener er aktive, vil personen kunne danne pigment, men hvis det ene eller begge er muterte og inaktive vil øyet ikke danne pigment og personen vil få blå øyne.