Er blå øyne en mutasjon?

Årsaken til blå øyne ligger i muterte gener som gjør at regnbuehinnen ikke kan danne pigmenter. Så øynene er egentlig ikke blå, men gjennomsiktige og fargeløse.

Årsaken til blå øyne ligger i muterte gener som gjør at regnbuehinnen ikke kan danne pigmenter. Så øynene er egentlig ikke blå, men gjennomsiktige og fargeløse.

Shutterstock

Folk får blå øyne hvis de verken kan danne brune eller grønne pigmenter i regnbuehinnen, på grunn av mutasjoner som har endret den normale funksjonen til visse gener.

Blå øyne er ikke egentlig blå, men pigmentfrie og gjennomsiktige.

Muterte gener danner ikke pigment

Grunnen til at øynene oppfattes som blå, er at blodkar, bindevev og andre blålige celler trer fram under den gjennomsiktige regnbuehinnen og på den måten farger øyet blått.

Et barn arver én utgave av hvert gen fra begge foreldrene. Får barnet blå øyne, har det utelukkende arvet muterte utgaver av genene, slik at det overhodet ikke kan dannes pigment i regnbuehinnen.

Hvis bare ett av de i alt fire genene barnet har fått fra foreldrene, fungerer normalt, overstyrer dette de andre genvariantene og gir barnet brune eller grønne øyne.

Mellom 8 og 10 prosent av verdens befolkning har blå øyne, mens omkring 79 prosent har brune – bare 2 prosent har grønne.