Shutterstock
dna

Endrer en blodoverføring DNA-profilen?

DNA-profiler lages ofte ut fra blod. Kan en større blodoverføring endre profilen?

Selv en omfattende blodoverføring vil normalt ikke kunne merkes på mottakerens DNA. Det skyldes først og fremst at overføringsblod består av spesielle, konsentrerte blodelementer som ikke inneholder DNA.

Bare meget sjelden brukes det vanlig blod. Da er det som regel bare 20–30 prosent av pasientens blod som blir skiftet ut, og i praksis kan ikke det fremmede blodet ses på en DNA-profil. En profil viser seg som et stort antall bånd, som trinnene på en stige.

De båndene som stammer fra en overføring, vil være mindre tydelige og drukne blant tusenvis av andre, fordi det fremmede blodet er ”i mindretall”, og fordi kroppen selv produserer blod hele tiden.