DNA avslører farlige parasitter i hjernen

Bendelormer og muggsopper kan angripe hjernen din og gjøre deg dødelig syk. Ofte må legene drive behandling i blinde. Men banebrytende genteknologi avslører nå de livsfarlige organismene før det er for sent.

Orm i hjernen

Forskning har vist at millioner av mennesker har larver av svinebendelorm i hjernen.

© Theodore E. Nash/CDC

L egene kan ikke finne ut hva den 14 år gamle jenta feiler. Hun blir innlagt sommeren 2015 med høy feber og kraftig hodepine.

Etter et par dager blir hun uklar, snakker bare i setninger på høyst tre ord og reagerer ikke når legen snakker til henne.

Symptomene tyder på en form for hjernebetennelse, men den lidelsen kan skyldes over 100 forskjellige sykdomsframkallende organismer – og hver av parasittene krever en egen behandling.

Gamle tester slo feil

Legene må avsløre parasitten for å kunne gi jenta de riktige medisinene, og de går derfor straks i gang med en lang rekke tester.

Hver av testene er skreddersydd for å påvise en enkelt type organisme, og legene prøver den ene etter den andre i håp om å til slutt få et positivt resultat.

Men alle prøveresultater er negative. Jenta har blitt infisert med noe som vanligvis ikke angriper hjernen.

Leger finner siste utvei

Det finnes kanskje en test for nettopp denne organismen, men legene vet ikke hva de skal lete etter.

Legene famler i blinde, og etter 19 dager gir de opp.

I stedet bestemmer legene seg for å sende litt av jentas ryggmargsvæske til biokjemikeren Joe DeRisis forskningslaboratorium ved University of California i San Francisco.

Han arbeider med en ny test som kan revolusjonere legevitenskapen.

Bendelorm

Larver av svinebendelormen kan bore seg fra tarmen og inn i dine blodårer. Her fører blodet dem opp til hjernen, der de kan legge seg i dvale.

© Shutterstock

Test sporer opp mikroberne

DeRisi kalder den “testen over alle tests”.

I modsætning til de tests, som lægerne bruger, er den er ikke målrettet til at vise forekomsten af én bestemt organisme.

Den skanner i stedet prøven for spor af alt, hvad der ikke burde være der. Sporene består af små gen-stykker, som bliver efterladt af de fremmede organismer.