Shutterstock
virus, tarmsystemet, bakterier, sykdom, genetikk, dna, tarmflora

140 000 virus funnet i tarmene våre

Tarmsystemet vårt er hjemsted for et mylder av hittil ukjente virus og bakterier.

Mengden av fremmed liv i tarmene våre har akkurat eksplodert.

Ved hjelp av en DNA-teknikk som kalles metagenomikk har forskere kartlagt det biologiske mangfoldet i tarmsystemet og oppdaget over 140 000 ulike arter av virus.

Over halvparten av virusene er hittil ukjente for vitenskapen.

Sjokkerende biologisk mangfold i tarmene

Virus er de mest mangfoldige vesnene på jorden, og forskerne har lenge visst at tarmsystemet vårt var hjemsted for et mylder av mikrobielt liv.

Likevel er mengden av særlig virus i tarmene overraskende for forskerne.

De har funnet de nye virusene og bakteriene ved hjelp av en DNA-sekvenseringsteknikk som kalles metagenomikk.

Virus angriper bakteriene

Ikke alle virustyper er farlige for oss mennesker.

Mange av de virusene forskerne har funnet, er såkalte bakteriofager, som infiserer bakteriene i tarmene.

Det kan imidlertid skape ubalanse i bakteriesammensetningen i mage-tarm-systemet – og gi oss mennesker problemer.

Resultat av studien er en database over DNA-et fra nettopp den typen virus, fager, som kan angripe bakterier.

Databasen – den såkalte Gut Phage Database – inneholder nå 142 809 virusgenomer som kan gjøre det lettere for forskere å finne ut hvilken rolle virus og bakterier spiller for bakteriene som lever i tarmsystemet vårt, og dermed for vår egen helse.