Claude Valette / Wikimedia Commons

Forskere: 45 000 år gammel baby kan vitne om ukjent menneskeslekt

Knokkel fra spedbarn funnet i forhistorisk hule kan kaste nytt lys over menneskets tidlige historie.

Først trodde det internasjonale forskerteamet at de hadde funnet et hoftebein fra et spedbarn som kunne spores direkte tilbake til det moderne mennesket.

Men etter å ha undersøkt det lille spedbarnsbeinet nøye har forskerne nå kommet fram til en mer oppsiktsvekkende teori.

Beinfragmentet ser nemlig ut til å stamme fra en tidligere ukjent, tidlig moderne menneskeslekt som skiller seg fra moderne mennesker på ett bestemt punkt.

Det viser en studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Reports.

Funnet i en arkeologisk skattekiste

Forskerne fant det lille hoftebeinet i Grotte du Renne i Frankrike – et område som er kjent for sine mange forhistoriske gjenstander og fossiler fra ulike historiske perioder.

Forskerne mener blant annet at grotten var hjemsted for både neandertalere og tidlige moderne mennesker med de samme anatomiske trekkene som kjennetegner moderne mennesker.

I studien sammenlignet forskerne funnet med hoftebein fra både neandertalere og anatomisk moderne mennesker, med kroppsbygning og skjelett som ligner våre.

Resultatene viste at det eldgamle funnet lignet hoften til anatomisk moderne mennesker. Beinet skilte seg imidlertid ut på ett bestemt punkt.

Det hadde nemlig et annerledes, mer utoverrettet beinutspring enn hoftebeinet hos moderne spedbarn.

Forskerne mener derfor at beinet sannsynligvis stammer fra en tidlig moderne menneskeslekt som vi først nå er i ferd med å få øynene opp for.

Ifølge forskerne ble spedbarnet som beinet stammer fra, sannsynligvis født for mellom 41 000 og 45 000 år siden.

Det var i denne perioden neandertalerne døde ut, samtidig som de anatomisk moderne menneskene kom til Europa.