Forsker: Her er den viktigste faktoren for god læring

Hva er den viktigste faktoren for effektiv læring? Det spørsmålet tar en australsk forskeren opp i sin kommende bok om læring, basert på et enormt datagrunnlag.

Elever i et klasselokale.
© Shutterstock

Skolen er gjenstand for evig debatt. For hvordan sikrer man best mulig undervisning for elevene?

Det spørsmålet har blitt stilt et hav av ganger. Både antallet elever i klassene, skolenes begrensede ressurser og lærerutdannelsene blir framhevet som mulige hindringer for den gode læringen.

Men ifølge den australske professoren John Hattie, som blant annet har skrevet boken Visible Learning fra 2008, som har oppnådd kultstatus blant lærere over hele verden, er det viktigste for god læring noe helt annet.

Omfattende forskning

For å forstå hvilke læringsprinsipper som er mest effektive, har Hattie gjennom flere år analysert så store datasett som mulig.

Nå er han på vei med boken Visible Learning – The Sequel, og her avslører den australske professoren at den viktigste faktoren for god undervisning simpelthen er lærerens engasjement.

Han skriver dessuten at elevene må kunne se formålet med undervisningen og forstå den læringsreisen de er med på.

For å komme fram til resultatet har Hattie og teamet hans sammenlignet 2100 metaanalyser fra de siste 40 årene på bakgrunn av 130 000 studier og 400 millioner elever fra hele verden.

«Det handler ikke om tips og triks til hvordan skoler enkelt kan forbedre karaktergjennomsnittet. Det handler om å endre læringskulturen og sørge for at lærerne elsker å undervise og elevene elsker å lære», sier Hattie til nettmediet Scimex.

Og skulle man tro at læring ikke er for alle, er Hattie klar til å ta til motmæle.

«Alle barn kan lære, og alle kan lære å sette pris på læring. Det beste en lærer kan gjøre, er derfor å ha høye forventninger til alle elever samt å se ulikheter som muligheter for å lære på ulike måter. Men det gjelder også å gi elevene lyst til å utfordre seg selv ved å sette høye læringsmål», avslutter Hattie.