Forsker bygger enorm tårebank

En bank med frosne mennesketårer skal levere til forskere over hele verden. De vil oppklare mysteriet om hvorfor vi gråter.

Tårer - tårebank skal oppklare hvorfor vi gråter

En israelsk forsker vil bygge opp en bank med mennesketårer, slik at han kan finstudere milliarder av molekyler som finnes i de salte dråpene.

© I love images/Getty Images

Forskerne vet forsvinnende lite om de salte dråpene som renner ut av øynene våre når følelsene får overtaket.

Det vil den israelske forskeren Noam Sobel gjøre noe med. Han vil bygge opp en tårebank slik at han kan kartlegge de milliarder av molekyler som finnes i tårene våre. Til daglig leder Sobel den nevrobiologiske avdelingen på det israelske Weizmann Institute of Science.

Tårebanken skal, akkurat som biobanker med for eksempel blod eller urin, stå til rådighet for forskere over hele kloden, slik at de ikke må bruke måneder på å samle inn tårer til nye prosjekter.

Kvinnetårer demper sexlysten

I tårebanken vil Sobel oppbevare frosne tårer i ulike kategorier. Kvinnetårer må for eksempel skilles fra mannstårer, for det viser seg at de inneholder stoffer som demper menns sexlyst.

I banken vil forskerne også skille mellom såkalte basistårer, reflekstårer og følelsestårer.

Basistårer renser og beskytter øynene dine hele døgnet, reflekstårer pipler fram når du for eksempel skjærer løk, mens følelsestårer presser seg på når du blir overveldet av følelser som sorg eller glede.

Tårer lindrer smerte

Forskere har lenge forsøkt å oppklare hvorfor vi gråter følelsestårer, som skiller seg fra andre typer ved å inneholde smertestillende hormoner.

Derfor er et av målene med tårebanken å oppklare mysteriet om hvorfor vi mennesker er den eneste arten som gråter når følelsene overmanner oss.