Hvorfor er det slitsomt å gråte?

Hver gang jeg har hatt et gråteanfall, merker jeg at jeg er så utrolig sliten.

Crying child

I motsetning til det som er tilfellet med en rekke andre følelsesuttrykk, for eksempel å smile, være sur eller lei seg, tar ikke gråten bare i bruk musklene i ansiktet, men også mange andre steder i kroppen.

Musklene som styrer åndedrettet får en stri tørn, for pusten kommer både raskere og mer støtvis.

Hjerterytmen viser tiltagende tendens og sender pulsen i været. Samtidig vil du under gråteanfallet sjelden sitte helt i ro fordi du tar deg til hodet, vrir deg i hendene av fortvilelse eller sinne eller får omfattende skjelvetokter.

Gråt er en hard fysisk påkjenning

Gråt er en svært kompleks aktivitet som kommer til uttrykk på ulikt vis fra person til person. Derfor vil det også variere hvor mange muskler den enkeltes gråt aktiviserer. Likevel er det ingen tvil om at det å gråte er en hard fysisk påkjenning. Både den forsterkede åndedretts-, hjerte- og muskelaktiviteten og produksjonen av snørr og tårer krever ekstra energi.

Amerikanske forskere målte en gang i 1998 spedbarns energiforbruk under forskjellige former for aktivitet. Resultatene viste at gråtende barn brukte cirka 30 prosent av sitt totale energiforbruk på å gråte.

Aktiviteten gråt la dermed beslag på nesten dobbelt så mye energi som vanlig aktivitet og fire ganger så mye som når barnet bare lå stille og rolig og koste seg. Det er altså ikke det minste merkelig at både barn og voksne blir utmattet av å gråte.