Fet mat under graviditeten gir nervøse barn

Hjernen til barn utvikler seg annerledes hvis mødrene har levd på fet mat under graviditeten. De får lettere angst og depresjon senere i livet.

Kostholdet er viktig når du er gravid.

© Shutterstock

Barn med overvektige mødre har økt risiko for å få en rekke psykiske lidelser senere i livet, viser observasjonsstudier.

Nå viser den første biologiske studien med aper at det trolig er spisevanene til mor under graviditeten som påvirker måten hjernen til barnet utvikler seg på.

Forskerne delte 65 gravide snøaper i to grupper som levde henholdsvis på normal kost og svært fet kost for aper.

Apene fikk 135 unger, som forskerne senere testet for å se etter angstlignende atferd og stressmarkører i blod og pels.

Da ungene var 13 måneder gamle, gransket forskerne hjernene deres og sammenlignet den fysiske utviklingen.

Hjernen utvikles annerledes

Det var tydelige tegn på at aper med mødre som hadde levd på fet kost under graviditeten, hadde en mer nervøs atferd enn kontrollgruppen.

Hjernen deres var dårligere til å regulere nivået av serotonin, et signalstoff som er kjent for å innvirke på angst og depresjon.

Selv om apeungene fikk normal kost når de begynte å spise selv, så ikke det ut til å forandre på den ’hjerneprogrammeringen’ som hadde skjedd i løpet av fostertilværelsen.

Forskerne konkluderer derfor med at kosten under graviditeten er viktig for den psykiske helsen til barnet senere i livet.

Gravide bør likevel spise fett

At gravide skal unngå fet kost, betyr ikke at de helt skal holde seg unna fett.

Flere studierviser at bestemte fettstoffer, særlig omega 3, er viktige for fosterutviklingen. Gravide bør fortsatt følge de offisielle rådene om kosthold.