Shutterstock
frosker, løpetid, parring

Er mennesket den eneste arten som har løpetid hele året?

Normalt parer dyr seg bare i visse perioder av året, så hvorfor har menneskene sex året rundt?

Egentlig er det galt å snakke om løpetid i forbindelse med mennesker. Ved løpetid forstår vi normalt den perioden da dyr – spesielt husdyr – er paringsvillige og i stand til å bli befruktet.

Denne prosessen styres hormonelt, og ettersom den er både tids- og energikrevende, er naturen hos de fleste dyreartene innrettet slik at det bare inntreffer en løpetid eller paringstid i en kort periode med regelmessige mellomrom. Hos noen arter er paringstiden begrenset til noen få dager eller til og med bare noen få timer hvert år.

Utenfor løpetiden er dyrene normalt ikke interessert i å pare seg, og for mange arters vedkommende kan de overhodet ikke gjennomføre en paring. Hos menneskene er både kvinner og menn i stand til å pare seg året rundt.

Til gjengjeld kan ikke kvinnene befruktes hele tiden, og derfor kan vi ikke si at menneskene har konstant løpetid. Hos menneskene er den permanente paringsvilligheten trolig et middel til å styrke de sosiale båndene mellom partene eller de enkelte medlemmene i et samfunn.

Den eneste andre arten der et tilsvarende fenomen er kjent, er dvergsjimpansen, menneskets nærmeste nålevende slektning, der sex er en ganske dagligdags foreteelse som et middel til å dempe stress og aggresjon i flokken.