Shutterstock

Er menneskelig innavl skadelig?

Er det et vitenskapelig faktum at innavl gir sykdommer og handikap, og hvorfor er det i så fall slik?

Innavl er helt klart svært skadelig. Når nær beslektede personer får barn, oppstår det økt risiko for at de får problemer med arvelige sykdommer. Innavl kan gi omfattende misdannelser og nedsatte mentale evner, for eksempel lærevanskeligheter. Det kan også resultere i et nedsatt immunforsvar.

Mennesket er ved fødselen utstyrt med to sett kromosomer som rommer de samme genene, men gjerne i litt forskjellige utgaver. Vanligvis kan naturen så å si velge mellom to versjoner av et bestemt gen, og det vil være de sunne genene som blir aktive og bestemmer avkommets senere utvikling.

Barn av personer som er i familie, vil ha større sannsynlighet for å ha like versjoner av et gitt gen. Og jo nærmere slektskapet er, desto større er altså risikoen for at skadelige gener føres videre fra både moren og faren. Innavl er ikke bare et problem for familiene det berører, men for hele befolkningen.

To utgaver av hvert gen gir bedre muligheter til at vi kan omstille oss til nye livsvilkår. Den svekkede genetiske variasjonen, som er resultatet av innavl, kan for eksempel være skjebnesvanger under utbrudd av sykdommer. Genvariantene som kunne ha beskyttet mot en tidligere