Par med prideflag

Er homoseksualitet like utbredt blant kvinner og menn?

Er det like mange homoseksuelle menn og kvinner, eller er det en signifikant forskjell på kjønnene?

Er det like mange homoseksuelle menn og kvinner, eller er det en signifikant forskjell på kjønnene?

7 prosent av voksne menn og 13 prosent av voksne kvinner i de vestlige landene har hatt seksuelle erfaringer med sitt eget kjønn.

Det viste en studie fra 2016 ledet av psykologen J. Michael Bailey ved universitetet i Lethbridge i Canada. Dermed er homoseksuelle erfaringer statistisk sett mest utbredt hos kvinner.

Prosentdelen av personer som forteller at de kun er homoseksuelle, er imidlertid betydelig lavere, 0,5 prosent for kvinner og 2 prosent for menn.

Homoseksuelle truet

Studier av seksuell orientering basert på selvrapportering, altså den enkeltes eget utsagn, er vanskelige å verifisere for forskerne.

Homoseksualitet er fortsatt forbudt i omkring sytti land, og seksuell orientering betraktes som gyldig asylgrunn under FNs konvensjoner.

Noen steder, som i Iran og deler av Somalia, er det faktisk dødsstraff for sex mellom likekjønnede. Det er med andre ord ikke alltid klokt å svare ærlig.

Organisasjonen som i dag heter Frontline AIDS, forsøkte i 2003 å fastslå utbredelsen av homoseksuelle erfaringer blant menn i den ikke-vestlige delen av verden, og variasjonene var store. I Øst-Asia hadde mellom 3 og 5 prosent av mennene for eksempel hatt sex med en annen mann, i Sør- og Sørøst-Asia mellom 6 og 12 prosent og i Latin-Amerika mellom 6 og 20 prosent.

Les også vår artikkel ‘Hvor mange seksualiteter finnes det?