Par med prideflag

Er homoseksualitet like utbredt blant kvinner og menn?

Er det like mange homoseksuelle menn og kvinner, eller er det en signifikant forskjell på kjønnene?

7 prosent av voksne menn og 13 prosent av voksne kvinner i de vestlige landene har hatt seksuelle erfaringer med sitt eget kjønn.

Det viste en studie fra 2016 ledet av psykologen J. Michael Bailey ved universitetet i Lethbridge i Canada. Dermed er homoseksuelle erfaringer statistisk sett mest utbredt hos kvinner.

Prosentdelen av personer som forteller at de kun er homoseksuelle, er imidlertid betydelig lavere, 0,5 prosent for kvinner og 2 prosent for menn.

Homoseksuelle truet

Studier av seksuell orientering basert på selvrapportering, altså den enkeltes eget utsagn, er vanskelige å verifisere for forskerne.

Homoseksualitet er fortsatt forbudt i omkring sytti land, og seksuell orientering betraktes som gyldig asylgrunn under FNs konvensjoner.

Noen steder, som i Iran og deler av Somalia, er det faktisk dødsstraff for sex mellom likekjønnede. Det er med andre ord ikke alltid klokt å svare ærlig.

Organisasjonen som i dag heter Frontline AIDS, forsøkte i 2003 å fastslå utbredelsen av homoseksuelle erfaringer blant menn i den ikke-vestlige delen av verden, og variasjonene var store. I Øst-Asia hadde mellom 3 og 5 prosent av mennene for eksempel hatt sex med en annen mann, i Sør- og Sørøst-Asia mellom 6 og 12 prosent og i Latin-Amerika mellom 6 og 20 prosent.

Les også vår artikkel ‘Hvor mange seksualiteter finnes det?