Shutterstock

Er du flink til å forstå dyrelyder? Spesielt personlighetstrekk kan være forklaringen

En spesifikk menneskelig kvalitet gjør deg flinkere til å avkode lyder dyr bruker til å uttrykke følelser.

Er du flink til å sette deg inn i følelsene til andre mennesker?

Da er det gode odds for at du også forstår hva dyr prøver å kommunisere.

En ny dansk-sveitsisk studie publisert i Royal Society Open Science peker nemlig på at empatiske personer også er flinke til å avkode dyrelyder.

Hvis du dessuten jobber med dyr – og er mellom 20 og 29 år gammel, er sjansene for å forstå dyrenes signaler enda bedre, forteller forskerne.

«Resultatene våre viser at vi mennesker ut fra dyrelyder er i stand til å avgjøre om et dyr er oppildnet eller ikke, og om dyret uttrykker positive eller negative følelser», sier atferdsbiolog Elodie Briefer fra biologisk institutt ved Københavns Universitet.

«Det gjelder på tvers av en rekke ulike pattedyr. Vi kan også se at evnen til å tolke lydene er avhengig av flere forhold, som alder, nært kjennskap til dyr og ikke minst hvor empatiske vi er overfor andre mennesker», fortsetter hun.

Hvem klarte seg best i testen?

Intensiteten ble målt

Studien bygger på svar fra 1024 personer fra 48 ulike land.

De har blitt presentert for lyder fra seks pattedyr, nemlig geiter, kveg, asiatiske villhester, domestiserte hester, griser og villsvin.

Lydene fra de seks dyrene ble spilt av for respondententene sammen med lyder fra skuespillere.

Deltakerne skulle senere gjette om lydene var uttrykk for høy eller lav følelsesmessig intensitet, og om følelsene var positive eller negative.

Etter testen ble deltakerne bedt om å svare på en empatitest om mennesker.

Hvert eneste ledd langs tusenbeinets lange kropp kan skille ut dråper av blåsyre.

© Walter Siegmund

Les også:

«Den en anerkjent test, men måler jo empati overfor andre mennesker», forklarer Elodie Briefer.

«Likevel ser vi en klar sammenheng med evnen til å tolke dyrelyder.»