Er det mulig å bedre sin intelligens?

Hvorfor er noen mer intelligente enn andre, og kan man forbedre IQ-en sin?

Hjelm med pære på gutt
© Shutterstock

Før i tiden mente man at intelligens utelukkende avhang av arvelige faktorer, og at man ikke kunne endre på noe man var født med. Men det er ikke riktig. Moderne forskning – blant annet på eneggede tvillinger med oppvekst i ulike miljøer – har fastslått at intelligens er et resultat av både gener og miljø. Så når enkelte klarer seg bedre enn andre, skyldes det delvis at de har intelligente foreldre, og delvis at de har vokst opp i stimulerende omgivelser. Også senere i livet kan man påvirke sin intelligens. Flere undersøkelser viser at om en bruker hjernen aktivt – for eksempel til å lære språk eller løse oppgaver – fungerer den bedre og varer til utover i alderdommen.