Shutterstock
Job ansøger jobansøger

Enorm studie: Slik får du enklest en ny jobb

Du kan øke sjansene for en ny jobb betydelig ved å bruke den riktige taktikken.

Dine såkalte svake forbindelser på profesjonelle nettverk som LinkedIn fordobler mulighetene dine for å få tak i en ny jobb.

Det viser en enorm studie med om lag 20 millioner LinkedIn-brukere som mellom 2015 og 2019 har vært under lupen hos forskere fra MIT, Harvard Business School og LinkedIn selv.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science og bekrefter en nesten 50 år gammel teori om at forbindelsene dine uten et nært forhold i hverdagen kan vise seg å være nøkkelen til nye opplevelser og – i dette tilfellet – nye jobber.

Praktisk teori på LinkedIn

Teorien om styrken ved svake forbindelser daterer seg tilbake til 1973, da den amerikanske sosiologen Mark Granovetter fant opp begrepet.

Det handler om at jo sterkere en forbindelse du har i et sosialt nettverk, desto mer minner forbindelsen om deg selv. Det vil derfor også være mange gjengangere blant vennene dine.

Derimot er det stor sannsynlighet for at du ikke kjenner vennene til en overfladisk bekjent som i nettverksteorien beskrives som en «svak forbindelse», og som bærer kimen til helt nye arbeidsplasser utenfor din normale sosiale sfære.

For å omsette teori til praksis på arbeidsmarkedet har forskerne sammen med LinkedIn-eksperter undersøkt over 20 millioner LinkedIn-brukere som ble delt i to grupper når de fikk presentert funksjonen «Personer du kanskje».

600 000 fikk ny jobb

Den ene gruppen fikk foreslått forholdsvis sterke forbindelser med mange venne-overlapper, mens den andre gruppen fikk presentert svake forbindelser med få eller ingen felles bekjente.

Deretter har forskerne undersøkt hvor mange jobber de 20 millioner testpersonene søkte og fikk.

Særlig har det blitt zoomet inn på antallet nye jobber i samme bedrift som nye bekjente. Det indikerer en direkte sammenheng mellom den nye forbindelsen og suksessen i jobbsøkingen.

Eksperimentet har etter fem år generert to milliarder nye forbindelser og 600 000 nye jobber. Forskernes konklusjon er at «moderat svake forbindelser» mer enn fordobler jobbmulighetene.

En moderat svak forbindelse er her definert som en relasjon du deler om lag 10 kontakter med uten å ha jevnlig kontakt.

Kontroversiell etterklang

I likhet med andre sosiale medier har ikke LinkedIn fortalt testpersonene sine at de har vært med i et kjempe-eksperiment vedrørende nye jobber og bekjentskaper.

Det har ført til en del kritikk om etikken i å manipulere mulighetene for nye jobber og dermed gi kanskje tydelige livsforbedringer for en gruppe LinkedIn-brukere i stedet for en annen.

Blant andre har Michael Zimmer, leder av Center for data, etikk og samfunn vet amerikanske Marquette University, har ifølge New York Times etterlyst de etiske overveielsene ved langsiktige konsekvenser i slike forsøk.

LinkedIn har svart på kritikken ved å henvise til sine brukerbetingelser der det står at brukerdata kan brukes til «å gjøre research på tendenser innen det sosiale, økonomiske og arbeidsmessige området».

Det Microsoft-eide sosiale mediet har ifølge flere medier understreket at det har blitt brukt ikke-invasiv teknologi til å få svar på viktige forskningsspørsmål, og selskapet verken har eksperimentert med medlemmene eller forfordelt arbeidssøkende i studien.