Shutterstock
Aktier

En overraskende metode kan forutsi utbyttet på aksjemarkedet

En ny studie tyder på at man kan forutsi utviklingen på aksjemarkedet ved å rette blikket mot ett bestemt marked.

Investorer verden over bør kanskje rette blikket sitt mot et helt nytt marked for å forutsi utviklingen på aksjemarkedet.

Det viser resultatene av en ny studie som har blitt publisert i tidsskriftet Financial Management.

Her har forskere undersøkt sammenhengen mellom det daglige salget av kinobilletter i USA og utbyttet på aksjemarkedet. Studien er basert på data fra 1997 til 2019.

Resultatene viser at en god dag i kinoenes billettskranker er en indikator på et kommende oppsving på aksjemarkedet. Og den er presis.

Kinobilletter gir mer aktuell kunnskap

Tradisjonelt bruker man kvartalsvise og månedlige forbruksdata for å forutsi utviklingen på aksjemarkedet.

Men ved å rette blikket mot kinoenes billettinntekter – en indikator som tar pulsen på forbruket fra dag til dag – kan man få mer aktuell kunnskap om utviklingen på aksjemarkedet, viser studien.

«Forskningen vår dokumenterer at daglige forbrukstall gir mer aktuelle og relevante opplysninger for aksjemarkedene.» Seda Oz, professor ved institutt for regnskap og økonomi ved universitetet i Waterloo i Canada

«Forskningen vår dokumenterer at daglige forbrukstall gir mer aktuelle og relevante opplysninger for aksjemarkedene», forklarer en av forskerne som står bak studien, Seda Oz, som er professor ved institutt for regnskap og økonomi ved universitetet i Waterloo i Canada.

Resultatene viser at inntjeningen fra billettsalget skaper et oppsving på aksjekursene i opptil fem dager. Ifølge forskerne er det første gang man direkte viser en sammenheng mellom dagsaktuelle forbrukstall – i form av salget av kinobilletter – og effekten på aksjemarkedet.