Shutterstock

Duellen: Hva inneholder flest bakterier – hundepels eller fullskjegg?

Hunder ruller rundt i gufne ting og stinker når de blir våte. Men hvor uhygienisk er pelsen egentlig sammenlignet med et solid fullskjegg?

Fullskjegg inneholder flere helseskadelige bakterier enn hundepels. Det fastslår en studie foretatt av en gruppe forskere fra Hirslanden Klinik St. Anna i Sveits.

Klinikken bruker den samme MR-skanneren til å undersøke både hunder og mennesker og ville finne ut om det var hygienisk ansvarlig.

Til sin store overraskelse oppdaget de at hundene faktisk var mer hygieniske enn skjeggete menn.

39 prosent av fullskjegg er helsefarlige

Forskerne tok ut prøver fra 18 fullskjegg og 30 nakkepelser – et av de mest uhygieniske områder på hunden. Begge grupper var bredt representert med menn i alderen 18–76 år og 16 ulike hunderaser.

Deretter undersøkte forskerne den samlede mengden bakterier i prøvene.

Resultatet var helt tydelig: 7 av 18 fullskjegg inneholdt potensielt helsefarlige bakterier. Til sammenligning inneholdt bare 4 av de 30 hundepelsene farlige bakterier.

Høyt bakterieinnhold

Alle fullskjegg og 23 av 30 hundepelser hadde et høyt bakterieinnhold. De siste 7 hundepelsene hadde en moderat mengde mikrober.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Renslighet

MR-skanneren til både hunder og mennesker hadde færre bakterier enn skannere bare til mennesker – trolig på grunn av økt rengjøringsfokus.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Skadelige bakterier

I 7 av 18 prøver fra fullskjegg ble sykdomsfremkallende bakterier funnet, mens det bare var tilfellet i 4 av 30 hundepelser.

Shutterstock & Lotte Fredslund

Infeksjonsrisiko

To fullskjegg og én hundepels hadde bakterien Staphylococcus aureus, som kan gi alvorlige infeksjoner hvis den trenger inn i blodet.

Shutterstock & Lotte Fredslund