Drømmer man under full narkose?

Er narkose det samme som vanlig søvn, eller slår den av de delene av hjernen der drømmene våre oppstår?

© Shutterstock

Narkose fjerner bevisstheten og evnen til å oppfatte smerte, men ikke drømmene våre.

Noen pasienter opplever drømmer når de er bedøvet. 10–36 prosent rapporterer at de drømmer under full narkose. Tendensen er størst blant unge mennesker, kvinner og pasienter som er bedøvet med ketamin.

Men det betyr ikke at narkose og søvn er det samme.

Søvnen varierer ikke under narkose

Forskere betrakter generelt søvn og anestesi som to forskjellige tilstander, selv om de er svært like.

Begge er forbundet med bevisstløshet, immobilitet og manglende respons på stimuli fra omgivelsene, og begge tilstandene kan være forbundet med drømmer.

Finske forskere har skannet hjernen til forsøkspersoner som enten var helt våkne, bedøvet eller sov, og fant overraskende store likheter i hjerneaktiviteten i de to tilstandene.

Det er imidlertid en rekke grunnleggende forskjeller.

Søvn består for eksempel av intervaller av ulike tilstander som REM-søvn og dyp søvn – men denne variasjonen forekommer ikke under narkose.

Under narkose kobles også smertesignalene helt ut, noe som ikke er tilfelle når vi bare sover. Her kan en krampe i beinet eller et slag mot skulderen raskt vekke deg fra søvnen.