Døende hjertestanspasienter opplever «nye dimensjoner av virkeligheten»

En amerikansk studie avdekker overdreven hjerneaktivitet under livreddende førstehjelp, noe som kan være et tegn på en drømmende nær-døden-opplevelse.

En av fire døende pasienter hadde hektisk hjerneaktivitet under livreddende førstehjelp. Flere av dem rapporterte om drømmelignende forestillinger om blant annet fisk, menneskelignende vesener og trebygninger.

© Shutterstock

Hva skjer når vi dør?

Når hjertet stanser og all elektrisk aktivitet i hjernen stopper opp?

Mennesker har stilt dette spørsmålet om og om igjen, og det er vanskelig å vite, for de døde svarer oss vanligvis ikke.

Men nå har forskere ved Langone universitetessykehus i den amerikanske delstaten New York gitt noen mulige svar ved å overvåke hjernen til døende hjertestanspasienter som overlevde, og sammenligne målingene med pasientenes egne minner.

Hjernen lever videre

Forskerne studerte 567 pasienter som fikk livreddende førstehjelp under sykehusoppholdet. Under førstehjelpen ble hjerneaktiviteten til den døende pasienten målt med EEG – en teknologi som registrerer hjerneaktiviteten med elektroder.

4 av 10 pasienter som overlevde, husket et bevissthetsnivå under HLR som ikke kunne fanges opp av målingene. De kunne fortelle hva de opplevde, og hadde klare minner om at de hadde opplevd døden.

I en undergruppe av disse pasientene hadde nesten førti prosent en hjerneaktivitet som nesten var tilbake på normalt nivå selv en time etter at hjertet hadde sluttet å slå.

EEG-resultatene viste hektisk aktivitet under den livreddende førstehjelpen, med hjernemønstre som indikerer mental funksjon. Pasientene opplevde utslag i gamma-, delta-, theta-, alfa- og betabølger, som vanligvis oppstår når man er ved bevissthet og prøver å tenke på eller huske noe.

«Selv om leger lenge har trodd at hjernen tar permanent skade om lag ti minutter etter at hjertet har sluttet å tilføre den oksygen, viser arbeidet vårt at hjernen kan vise tegn til elektrisk gjenoppretting selv om hjerte-lunge-redningen har pågått lenge», sier hovedforfatter av studien Sam Parnia, som er direktør for gjenopplivningsforskning ved sykehuset.

Funnene tyder på at menneskets bevissthet ikke stopper ved dødstidspunktet.

De døende pasientenes erfaringer

Ifølge forskerne er forklaringen at en døende hjerne fjerner en rekke hemmende systemer som begrenser oss kognitivt når vi er i live.

Disse hemningsreduserende mekanismene kan gi tilgang til «nye dimensjoner av virkeligheten». Ifølge forskerne betyr dette at pasientene får tilgang til dypet av bevisstheten, der barndomsminner, glemte opplevelser og fortrengte traumer ligger gjemt.

Pasientene beskrev opplevelsen blant annet som en følelse av å være atskilt fra kroppen.

En pasient kunne til og med gjenkjenne en bestemt lyd som ble avspilt mens legene forsøkte å gjenopplive ham.

«Disse gjenkalte opplevelsene og hjernebølgeendringene kan være de første tegnene på såkalte nær-døden-opplevelser, og vi har fanget dem opp for første gang», sier Parnia.