Shutterstock

Disse to befolkningsgruppene mener selv de er smartest

Den ene bekreftet alle fordommene. Den andre var overraskende for forskeren som står bak studien.

De fleste av oss kjenner nok til de to motpolene på selvtillitsskalaen.

Den selvsikre typen med stor tro på egne evner i den ene enden – og den nølende, usikre i den andre.

Mens den selvsikre ofte klarer å overbevise seg selv og andre om at vedkommende er høyt begavet og flink til det meste, kan folk med lavere selvtillit som kjent være mer begavet objektivt sett – uten å skryte av det eller tro på det selv.

Nå har en kypriotisk forsker satt seg som mål å avsløre hvordan det står til: Hvem har høyest tanker om egen intelligens?

Studien belyser både folks blikk på sin egen IQ og på sin egen emosjonelle intelligens, evnen til å sette seg i andres sted og være flink til å håndtere sine egne følelser.

Resultatene, som overrasket forskeren som står bak, Vaitsa Giannouli, er utgitt i Brain and Behaviour.

To ulike tendenser

Studien er basert på i alt 311 grekere. De faller i fire kategorier: kvinner under 65, menn under 65, kvinner over 65 og menn over 65.

Alle deltagerne ble bedt om å anslå sin egen intelligens. I tillegg svarte de på en rekke spørsmål om hvordan de vurderte andre, også fysiske, sider ved seg selv.

I tillegg ble intelligensen til deltagerne faktisk målt. Blant annet ble arbeidsminnet testet med ulike teknikker.

Arbeidsminnet er den funksjonen i hjernen vi bruker når vi holder fast på ulike inntrykk, tanker og opplysninger som ord og tall i kortere tid, og denne funksjonen betraktes som en veldig sterk indikator på intelligens.

Og studien viser to klare tendenser.

Menn under 65 år rangerte både sin egen IQ og sin egen emosjonelle intelligens høyere enn kvinnene i samme alderskategori.

Det stemmer overens med resultatene av tidligere studier på området.

Det motsatte gjorde seg imidlertid gjeldende hos den eldre gruppen. Her viste det seg at de eldre kvinnene rapporterte høyere IQ og emosjonell intelligens enn mennene.

Menn under 65 år og kvinner over 65 år rapporterte at de selv hadde den høyeste intelligensen, viser gresk studie. De ga seg selv det høyeste anslaget for både IQ og emosjonell intelligens.

© Shutterstock

For alle deltagere, uansett alder, gjaldt det at jo høyere de vurderte sin egen IQ, jo høyere vurderte de også sin emosjonelle intelligens.

Ifølge studiens forfatter var det overraskende nok ikke noen sammenheng mellom de objektive målingene av deltagernes intelligens – i form av arbeidsminnet – og egen oppfatning av IQ.

Deltagere ble også bedt om å vurdere hvor fysisk tiltrekkende de var.

Her ga de eldre kvinnene seg selv den høyeste vurderingen, fulgt av de yngre mennene, de yngre kvinnene og de eldre mennene til slutt.

Ifølge studien kan det tyde på at eldre kvinner og yngre menn hadde den høyeste selvtilliten.