Shutterstock

Disse personene har ekstra lav risiko for demens

Forskere peker på én ting som kan beskytte mot demens i alderdommen.

Alle kan bli rammet av demens, men vi kan gjøre mye for å redusere risikoen.

Blant ekspertenes råd er å holde hjernen aktiv, bevege seg, være sosial og droppe alkohol og tobakk.

Nå har forskere funnet enda en konkret ting som overraskende effektivt ser ut til å kunne forebygge demens.

«Det er en sammenheng mellom å være gift midt i livet og en lavere risiko for demens som eldre.» Vegard Skirbekk, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Å ha en fast partner.

Det er konklusjonen i en studie fra Folkehelseinstituttet, utgitt i tidsskriftet Journal of Aging and Health.

Tidligere har andre studier pekt i samme retning – og med de siste resultatene bekrefter forskerne sammenhengen nok en gang.

«Det er en sammenheng mellom å være gift midt i livet og en lavere risiko for demens som eldre», forklarer førsteforfatteren for studien, seniorforsker Vegard Skirbekk.

«Dataene våre viser også at skilte står for en betydelig del av demenstilfellene», fortsetter han.

Høyere risiko hos ugifte

Forskerne har sett på sivilstanden hos 8706 voksne i aldersgruppen 44–68 år som var registrert i ulike norske registre.

Deretter så forskerne på hvor mange som utviklet demens etter at de passerte 70.

En forklaring kan være at ekteskap er en viktig kilde til sosial kontakt, mener forskerne, som også peker på ugifte ofte ikke har barn.

© Shutterstock

Les også:

«Det ser ut til å være viktig å ha barn, men analysene kan ikke si hva som er den viktigste årsaken til den økte risikoen for demens», sier Skirbekk.

Andre forklaringer kan være stress i forbindelse med skilsmisse og forskjeller i livsstil, mener forskerne.