Din sosiale status gjør andre trygge

Vi mennesker vil gjerne sikre en jevnere fordeling av ressursene i samfunnet. Men ikke så jevn at det vipper de rikeste av pinnen

Hierarkier

Vi vil gjerne omfordele ressurser. Men hvis det går ut over allerede eksisterende hierarkier, blir vi utrygge.

© Shutterstock

Uansett om det gjelder norske forretningsfolk eller tibetanske gjetere, skal det tydeligvis mye til før vi mennesker ønsker å endre på den sosiale hakkeordenen.

Det viser en kinesisk-amerikansk studie i spillteori som har undersøkt hvordan mennesker i ulike kulturer og aldersgrupper håndterer det å fordele penger mellom fremmede.

De fattige får ikke bli de rike

Uansett kulturell bakgrunn var tendensen at selv om forsøkspersonene gjerne ville fordele en pengesum på to anonyme personer slik at resultatet ble jevnt, var de motvillige hvis de ble bedt om å flytte så mye penger fra den rikeste til den fattigste at den fattige plutselig fikk mest.

Det gjaldt ikke bare hos voksne. Forskerne fant ut at barn helt ned i seks års alder ikke ville snu om på hvem som var rikest og fattigst.

Stabilitet er viktig

Forskerne bak studien mener at årsaken til motviljen mot å endre på rangordningen er å finne i at ustabile hierarkier skaper utrygghet i samfunnet.

Konklusjonen støttes av tidligere studier som viser at menneskearten ikke synes noe om å befinne seg i ustabile hierarkier.

Når vi føler at posisjonen vår er truet, setter det i gang bestemte hjerneprosesser som minner om stress. Det aktiverer sentre i hjernen som skjerper oppmerksomheten og opplevelsen av smerte.

Holder på ulikhet

Det at vi trives dårlig med å utfordre den sosiale rangordningen, kan være med på å forklare hvorfor det er så vanskelig, selv med gode intensjoner, å endre på ulikheter i samfunnet.