Shutterstock

Dette kan holde hjernen din ung lenge

Hvis du vil bevare hukommelsen og evnen til å tenke klart, er det et helt bestemt stoff du må spise mer av.

Når du blir eldre, er det ikke bare muskelmasse du mister. Hjernen din forfaller også gradvis. Hos noen skjer raskere enn hos andre, men særlig en ting ser ut til å påvirke hvor raskt det går.

Forskere ved Australian National University har sett på sammenhengen mellom det folk spiser, og hvordan hjernen eldes. Og nøkkelen til langsommere hjernealdring finnes blant annet i maten.

Så etter én ting i kostholdet

Forskerteamet studerte om lag seks tusen mennesker i alderen 40–73 år som de hadde rekruttert fra en stor database som heter UK Biobank. Alle deltakere var da helt uten tegn til nevrodegenerative lidelser.

Forsøksdeltakerne skulle fylle ut spørreskjemaer med detaljerte opplysninger om hva de spiste til sammen fem ganger over en periode på 16 måneder. Det var et helt bestemt stoff forskerne hadde i kikkerten.

Uhyre viktig mineral

Det dreier seg om mineralet magnesium, som er med på å regulere mer enn 300 ulike kjemiske reaksjoner i hele kroppen. Tidligere studier har vist at magnesium er involvert i biologiske prosesser som har relevans for blant annet hjernens aldring.

Forskerne fant faktisk også en klar og målbar sammenheng mellom økt magnesium-inntak og langsommere nedbrytning av hjernen.

Økt beskyttelse av vitale hjerneregioner

«Vår studie viste at et 41 prosent høyere magnesium-inntak reduserer det aldersbetingede hjernesvinnet. Dette er relatert til bedre kognitive funksjoner og en lavere risiko for demens senere i livet eller en utsettelse av tidspunktet for når demens kommer», forteller Khawlah Alateeq, som sto i spissen for studien.

Forskerne kunne blant annet se at høyere magnesiuminntak var forbundet med mindre hjernesvinn og særlig en økt beskyttelse av de områdene av hjernen som regulerer hukommelse, læring og motorikk.

De fleste får ikke nok

Så det store spørsmålet er hvor mye magnesium vi trenger før det gir utslag. Helt konkret observerte forskerne at hjernens biologiske alder var et år mindre enn kroppens biologiske alder hos folk som inntok mer enn 550 milligram magnesium daglig, sammenlignet med de som bare fikk om lag 350 milligram magnesium om dagen.

Ifølge Hjerteforeningen inntar menn i gjennomsnitt 399 milligram magnesium daglig, og for kvinner er tallet 325 milligram. Det er magnesium i blant annet bladgrønt, avokado, mandler og mørk sjokolade, og det er også mulig å ta magnesium i tablettform.