Det har klar effekt på barns læring at foreldrene går fra hverandre

De uheldige konsekvensene viser seg allerede uken etter at foreldrene har flyttet fra hverandre.

De uheldige konsekvensene for barns læring viser seg allerede på de nasjonale prøvene uken etter at foreldrene har flyttet fra hverandre, viser en ny studie.

© Shutterstock

Barn reagerer på ulike måter når foreldrene går fra hverandre.

Men én ting gjelder mange.

Læringen blir markant svekket.

Det viser resultatene av to store studier som bygger på data fra 691 287 danske barn fra 2. til 8. klassetrinn.

Overraskende forklaring bak utvikling

Forskerne har sett nærmere på barnas resultater på leseoppgaver i nasjonale prøver i årene 2010–2018.

Det er på bakgrunn av de dataene at forskerne har kommet fram til at barna lærer mindre etter et brudd i familien enn de ellers ville ha gjort – og at den uheldige utviklingen fortsetter.

I tillegg kan forskerne se at den nedadgående læringsspiralen viser seg i de nasjonale prøvene allerede uken etter at foreldrene har flyttet fra hverandre.

Problemene skyldes ikke at barna får mindre utbytte av undervisningen.

Tvert imot peker forskerne på det som skjer hjemme.

Barn med foreldre som bor hver for seg, lærer mindre i tiden de bruker utenfor skolen.

En forklaring kan være at foreldre bruker mer tid på praktiske gjøremål og derfor har mindre tid til å ta seg av for eksempel leksehjelp, noe en tidligere studie har pekt på.

Forskjellene vokser

Et annet sentralt funn i studien er at det er de barna som klarer seg middels i de nasjonale gruppene – halvparten av barna – som opplever de mest uheldige konsekvensene. En gruppe på 25 på topp og bunn opplever mindre konsekvenser.

Forskerne har sett på hvor mye barnas gjennomsnittlige poengsum på prøvene faller etter bruddet.

Poengsummen faller umiddelbart med 0,09 prosent.

Barnas poengsum faller ytterligere til 0,16 poeng under forventet nivå to år senere og 0,21 poeng fire år senere.

Studien viser dessuten at barna også klarer seg dårligere på skolen før foreldrene går fra hverandre.

Studien er gjennomført av forskningsavdelingen til det danske Rockwool-fondet i samarbeid med forskere fra Stockholm universitet, Københavns universitet, Aarhus universitet og Pompeu Fabra-universitetet i Spania.

Prosjektet har fått finansiering fra Riksbankens Jubileumsfond i Sverige.