Shutterstock

Derfor skylder noen mennesker på andre

Det er forståelig at du blir irritert fordi noen mennesker alltid legger skylden på andre. Men egentlig er dette karaktertrekket et tegn på anklagerens egen svakhet, viser en rekke studier.

Du har sikkert opplevd at noen mennesker aldri vil ta ansvar for egne feil, men i stedet gir andre skylden.

Det kan være nokså frustrerende å oppleve, enten man rammes selv eller det går ut over andre. For det er urettferdig.

Har problemer med å håndtere negative følelser

Men neste gang du får skylden for noe og anklageren lukker øynene for sin egen rolle, bør du forsøke å se det fra en ny vinkel.

Egentlig er det snakk om en forsvarsmekanisme. Den som alltid legger skylden på andre, har problemer med å håndtere vonde følelser som for eksempel skyldfølelse og skam.

Ubevisst psykisk forsvarsmekanisme

En studie offentliggjort i tidsskriftet Personality and Individual Differences forklarer at det handler om noe som kalles projeksjon.

Det er en ubevisst psykisk forsvarsmekanisme som skal beskytte mot psykisk smerte.

Folk som har problemer med å håndtere vonde følelser, for eksempel skyldfølelse og skam, er tilbøyelige til å bruke projeksjon for å legge skylden på andre.

Testet i forsøk

I en rekke forsøk utført av forskere ved universitetet i Trier og det tekniske universitetet i München, begge i Tyskland, så man nærmere på folks måte å håndtere ulike situasjoner på. Forskerne så tydelig at folk som hadde problemer med å regulere egne følelser, var tilbøyelige til å gi andre skylden for egne feil.

Forsøkspersonene ble bedt om å velge mellom en rekke aktiviteter eller muligheter, noen ettertraktede og andre ikke. Deretter studerte forskerne om forsøkspersonene helt uberettiget ga andre skylden for dårlige valg.

Forsøkene viste at folk som har lett for å regulere sine egne følelser, også de vonde, ikke utviste noen trang eller tendens til å bruke projeksjon.