Derfor lukker du øynene når du kysser

Det er vanskelig for hjernen å oppfatte visuelle inntrykk og et kyss samtidig. En ny studie viser hvorfor vi ikke kan holde øynene åpne når munnene møtes.

Derfor lukker du øjnene under kys

Det er vår, og dermed er tiden inne til å lage trutmunn og kysse i vei.

Men hvorfor er det slik at vi alltid lukker øynene når vi deler munnvæske?

Psykologer ved Royal Holloway University i London (RHU) har funnet ut at de som lukker øynene, lar hjernen fokusere på én oppgave om gangen – i dette tilfellet følesansen. Den har nemlig vanskeligheter med å håndtere kombinasjonen av visuelle stimuli og følelsen av kysset.

Tidligere var det gjengs oppfatning at vi lukket øynene under et kyss fordi vi hadde problemer med å fokusere når en annens ansikt var for nært innpå vært eget.

Men som forskningen antyder, handler det i stedet om at krevende visuelle oppgaver reduserer evnen vår til å oppfatte berøring.

Kyss krever oppmerksomhet

"Disse resultatene kan forklare hvorfor vi lukker øynene når vi vil rette oppmerksomheten vår mot en annen sans. Når vi stenger ute visuelt input, frigjør vi flere mentale ressurser til å fokusere på andre aspekter av opplevelsen", sier Polly Dalton, som er en av forskerne bak undersøkelsen, til The Independent.

Forskningen er publisert i Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance og omfatter ikke spesifikt kyss, men hvordan visuell stimuli kan forstyrre sansene.

Forskerne ba 16 frivillige om å utføre en oppgave med varierende vanskelighetsgrad.

Samtidig skulle de reagere på vibrasjoner i høyre eller venstre hånd. Deltagernes følsomhet overfor berøring ble mer redusert blant de som hadde en mer krevende visuell oppgave.