Derfor kan du føle deg ekskludert på små steder

Mindre steder kan ha behov for nytt blod for å ikke å dø ut – men innflyttere er ikke alltid velkomne. Ifølge forskere er det ofte en god forklaring på fenomenet.

Tilflytter i landsby.

Det kan blant annet være vanskelig å trenge igjennom med nye ideer som innflytter i en bygd, viser en australsk studie.

© Shutterstock

De fleste har prøvd å bli holdt utenfor, for eksempel en lek da vi var barn. Og det er litt det samme som skjer for noen innflyttere når de slår seg ned på mindre steder.

En australsk studie viser nemlig at det er en tendens til at innflyttere har problemer med å finne seg til rette sosialt.

Og det gjør blant annet at det blir vanskeligere å gjennomføre endringer i samfunnet.

«Tendensen er tydelig, selv om mange av stedene faktisk trenger flere innbyggere», skriver Saleena Ham fra University of Southern Queensland i The Conversation.

Sosial status

Med utgangspunkt i intervjuer av lokale og innflyttere i to landsbyer med under 2000 innbyggere i den australske delstaten Queensland har Saleena Ham blant annet funnet ut at de lokale ofte har høyere sosial status.

Det kommer for eksempel til uttrykk ved at de ofte har mer gjennomslagskraft når man skal treffe beslutninger i lokalsamfunnet.

«Når innflyttere opplever at ideer eller erfaringer blir neglisjert, skyldes det ofte at de lokale vil bevare ting som de er», skriver Ham.

Og det er det en bestemt grunn til.

Hvorfor denne fiendtligheten?

Det kan virke ulogisk at mindre samfunn, som trenger arbeidskraft og nye generasjoner for å overleve, ikke alltid tar imot innflyttere med åpne armer.

En del av forklaringen er ifølge Ham at innbyggere i små samfunn ofte føler seg veldig tett knyttet til lokalmiljøet og derfor også kan ta det personlig når det kommer nye mennesker som gjør ting på nye måter.

«For noen kan det føles som et angrep på verdier, historie, status og privilegier, og så begynner de å forsvare sitt unike samfunn mot ting som kommer utenfra», skriver Ham.

Studien tyder ikke på at potensielle innflyttere får lettere for å integrere seg i små lokalsamfunn, men med imøtekommenhet og gjensidig forståelse kan man komme ganske langt.

«Neste gang du hører om et lite samfunn på landet som ikke tar seg godt av innflyttere, så husk at det kanskje dreier seg om at folk egentlig forsøker å beskytte noe unikt», avslutter Ham.