Derfor har mennesker med sosial angst problemer med å få venner

Mennesker med sosial angst utviser en spesiell atferd som gjør det vanskelig å få god kjemi med andre.

Forsøkspersonene med sosial angst vurderte også seg selv som markant mindre ekte enn andre.

© Shutterstock

Personer med sosial angst har det vanskelig når de er i samme rom som andre. De holder seg i utkanten fordi de har en overdreven angst eller urimelig frykt for å bli sentrum for andres kritiske oppmerksomhet.

Det kan føre til en følelse av ydmykelse, utilstrekkelighet og isolasjon. Denne angsten får dem til å oppføre seg på en ganske spesiell måte, som ifølge en ny kanadisk studie forsterker problemet.

Unngår øyenkontakt

Helt konkret er de tilbøyelige til å utvise noe som kalles for sikkerhetssøkende atferd for å beskytte seg mot negative reaksjoner fra omverdenen. Et eksempel er å snakke mindre for å ikke vekke oppsikt. De utviser også unnvikende atferd, som å unnlate å snakke med andre eller unngå øyenkontakt.

På samme måte kan de velge klær som er mest mulig nøytrale. Dessverre er det nettopp på grunn av denne unnvikende atferden andre oppfatter dem som mindre sympatiske og mindre ekte, og det gjør problemet enda verre.

Sammenligning av folk med og uten sosial angst

For å se nærmere på fenomenet rekrutterte de kanadiske forskere, inkludert Ph.d.-student Grishma Dabas fra McMaster University i Ontario, i alt 69 deltakere. 40 av dem led ikke av sosial angst, men hadde bare blitt plukket ut fra et psykologi-kurs på et stort kanadisk universitet. Resten, 29 personer, hadde diagnosen sosial angst og fikk behandling for problemet.

Først fylte alle forsøksdeltakere ut spørreskjemaer der de opplyste om eventuelle sosiale fobier, sikkerhetssøkende atferd og andre relevante emner. Deretter skulle de enkeltvis møte en person som forestilte en av de andre forsøksdeltakerne, men som egentlig var en form for skuespiller som skulle komme i dialog med forsøkspersonen.

Mindre ekthet og sympati

Senere skulle både skuespilleren og forsøksdeltakeren vurdere hvordan møtet hadde gått. Dette foregikk også ved hjelp av spørreskjemaer.

Det viste seg at skuespillerne oppfattet personer med sosial angst som mindre sympatiske og ekte. Samtidig hadde forsøkspersonene med sosial angst en tilbøyelighet til å vurdere seg selv som å være markant mindre ekte enn forsøksdeltakere som ikke led av sosial angst.