Shutterstock
Aldring

Denne ene tingen kan ha stor betydning for aldringen

En enkel, men viktig faktor kan ha konsekvens for risikoen for alvorlige kroniske sykdommer, og hvor raskt du eldes, mener forskere som står bak studie.

Dårlig syn, vondt i kroppen og høyere risiko for alvorlige sykdommer.

Selv om de fleste av oss drømmer om et langt liv, kan alderdommen også by på mange utfordringer.

I begynnelsen av året utga forskere fra National Institutes of Health, som hører under det amerikanske helsedepartementet, en oppsiktsvekkende studie som viser at én viktig faktor kan få avgjørende betydning for hvor raskt kroppen din eldes, og om du utvikler kroniske sykdommer som kan føre til for tidlig død.

Forkortet livet markant

Ideen til den nye utgivelsen stammet fra et annet forsøk utført i 2019, der de samme forskerne overvåket hva for lite væske gjorde med livslengden hos mus.

Den gangen fant de fram til at et lavt inntak over en lengre periode frarøvet de små gnagerne hele 6 måneder av livet, noe som strengt tatt kan sammenlignes med 15 år i menneskeliv.

I den siste studien utforsket forskerne tall fra en omfattende hjerte-studie som begynte allerede på 1980-tallet og fulgte mer enn 15 000 deltakere i alderen mellom 45 og 66 med oppfølgende legebesøk etter 25 år.

Høyere biologisk alder

Deltakernes væskebalanse, såkalte hydrering, ble analysert ved å se på nivå av natrium i blodet. Et normalt nivå av natrium ligger mellom 135 og 146 mmol per l, og høyere konsentrasjoner kan være et tegn til at vi ikke inntar nok væske.

Alle deltakere hadde natrium-nivåer innenfor den normale rammen. Men analysene viste også at deltakere med høy konsentrasjon, over 144 mmol per l, hadde 50 prosent større sannsynlighet for å vise tegn til en høyere biologisk alder enn den faktiske alderen de faktisk hadde.

De hadde også 21 prosent høyere risiko for å dø tidlig sammenlignet med den gruppen som hadde det laveste nivået.

Forskere: Flere studier nødvendige

Selv deltakere med en konsentrasjon av natrium over 142 mmol per l så ut til å ha høyere risiko for utvikle kroniske sykdommer som for eksempel diabetes, hjertesvikt og demens. De så også ut til å ha 10 prosent til 15 prosent høyere risiko for å eldes tidligere. Samtidig hadde deltakere i intervallet mellom 138–140 mmol per l den laveste risiko for sykdommer.

© Shutterstock

Les også:

Det er viktig å fastslå at forskerne fortsatt ikke har bevist en årsakssammenheng. De understreker også at resultatene ikke avslører at for lite væske over lengre tid kan forkorte levealderen, siden det for eksempel er mulig at personer som drikker nok vann, også er flinkere til å trene og spise sunt.

Men forskerne poengterer samtidig at det finnes laboratorieforsøk som tyder på at for lite væske kan sette fart på aldringen av både dyre- og menneskeceller. Blant annet ved å sette fart på inflammasjon, som tidligere er koblet til rask aldring. Derfor mener de at det er behov for flere studier av et enda bredere utsnitt av verdens befolkning.