Den berømte ismumien Ötzi er kanskje ikke den vi trodde han var

En ny DNA-analyse avslører den 5300 år gamle mannens sanne utseende og avstamning.

En 10 år gammel rekonstruksjon av ismumien Ötzi, som døde for 5300 år siden og som tilsynelatende så helt annerledes ut enn vi har trodd.

© South Tyrol Museum of Archaeology

Ismumien Ötzi har fascinert verden siden 1991, da to turgåere snublet over det 5300 år gamle liket høyt oppe i Ötztal-Alpene mellom Østerrike og Italia.

Ötzi er et av de mest studerte likene i verden, og nesten hver eneste del av den 160 centimeter høye kroppen hans har vært gransket.

Men det viser seg at Ötzi fortsatt skjuler uoppdagede hemmeligheter.

I 2012 tok tok forskere ved universitetet i Saarland DNA-prøver fra Ötzis kropp, noe som fikk dem til å konkludere med at han var en etterkommer av østlige og kaukasiske jegere og sankere.

Siden den gang har Ötzi blitt avbildet med langt hår og blek hud.

Men forskerne bak en ny studie mener at DNA-prøvene fra 2012 ble forurenset av DNA fra moderne mennesker, noe som førte til feilaktige resultater.

Den nye studien, som utnytter de siste framskrittene innen DNA-teknologi, utfordrer derfor den tidligere antagelsen om Ötzis utseende og opphav.

Nytt portrett

Ifølge forskerne ved Max Planck-instituttet og forskningssenteret Eurac viser DNA-analyser av Ötzis genom at ismumien sannsynligvis hadde mørk hud og var skallet da han døde.

DNA-markører for hudpigmentering viser at Ötzi hadde mye mer melanin i huden enn antatt.

Melanin er et stoff i kroppen som bestemmer fargen på hår, øyne og hud. Jo mer melanin du produserer, desto mørkere blir fargen.

I tillegg viser studien at Ötzi bar på genetiske markører for mannlig skallethet, og at han sannsynligvis var skallet da han døde.

Tidligere studier har pekt på Ötzis årtusenlange eksponering for frost, sol og vind som forklaring på den mørke hudfargen.

© South Tyrol Museum of Archaeology

Ifølge forskerne gir funnet mening med tanke på den mørke fargen og mangelen på hår på ismumien.

«Jeg ble overrasket, men da jeg tenkte over det, forklarte det mye bedre hvorfor mumien ser ut som den gjør», sier medforfatter Albert Zink, mumieforsker ved Eurac, i en pressemelding.

Tyrkiske røtter

Ifølge forskerne gir de nye DNA-analysene av Ötzis genom også god grunn til å avkrefte den tidligere antagelsen om ismumiens kaukasiske opprinnelse.

Den nye forskningen viser at Ötzi hadde en høy andel gener til felles med tidlige bønder fra Anatolia, det nåværende Tyrkia. Disse menneskene migrerte senere til området mellom Østerrike og Italia, der de levde en isolert tilværelse.

Forskerne fant også genetiske markører som viser at den berømte ismumien med stor sannsynlighet hadde diabetes og var overvektig da han døde.

De nye funnene betyr at vår oppfatning av Ötzi lenge har vært feil.

Og at den fysiske rekonstruksjonen på bildet i artikkelen må gjøres om.