Shutterstock
Blodprop blod

Blodtypen din kan påvirke om du får slag tidlig i livet

Hvis du har blodtype A, har du høyere risiko for blodpropp i hjernen før du fyller 60 år. Det er konklusjonen i en ny metastudie fra USA. Det er imidlertid snakk om en relativt beskjeden risikoøkning.

Blodet strømmer i årene hos oss alle, og den blodtypen du er utstyrt med, kan avgjøre om du risikerer å bli offer for en blodpropp i hjernen tidlig i livet.

Ifølge en helt ny metastudie der forskere ved den medisinske høyskolen i Maryland i USA har gransket 48 studier av gener og hjerneslag, er det et tydelig mønster. Studien, som er offentliggjort i tidsskriftet Neurology, viste at folk med blodtype A hadde høyere risiko enn andre for å bli rammet av såkalt iskemisk hjerneslag tidlig i livet. Risikoen var 16 prosent høyere.

Samtidig avslørte tallene at folk med blodtype 0 hadde 12 prosent mindre risiko for å få iskemisk hjerneslag før de ble 60 år gamle. Forskere håper å kunne utforske sammenhengen grundigere for å finne nye måter å forebygge tidlige hjerneslag på i framtiden.

Flere og flere blir rammet

«Antallet mennesker som rammes av hjerneslag tidlig i livet, er stigende. Disse menneskene har høyere risiko for å dø av hjerneslaget, og de som overlever, risikerer å leve i flere tiår med nedsatt funksjonsevne. Likevel er det forsket forholdsvis lite på mulige årsakene til at folk blir rammet av hjerneslag tidlig i livet», forklarer Steven J. Kittner, som er professor i nevrologi ved den medisinske høyskolen i Maryland og en av forskerne som står bak den nye metastudien.

Studien omfatter nesten sytten tusen hjerneslagpasienter og nesten seks hundre tusen friske personer – en kontrollgruppe – som aldri hadde hatt hjerneslag. Forskerne så på deltakernes kromosomer for å finne genvarianter som kan påvirke risikoen for hjerneslag. De oppdaget at kromosomet som bærer det genet som avgjør blodtypen vår, spiller en sentral rolle.

Blodtype A hadde altså høyere risiko for hjerneslag tidlig i livet, og blodtype 0 hadde lavere risiko – sammenlignet med folk som ble rammet av hjerneslag sent i livet eller ikke i det hele tatt. Både tidlige og sene tilfeller av hjerneslag viste seg for øvrig å være vanligere hos folk med blodtype B.

Blodtype A har tidligere vært i søkelyset

«Vi vet fortsatt ikke hvorfor blodtype A øker risikoen, men det har høyst sannsynlig noe å gjøre med blodkoagulerende faktorer som blodplater og det cellelaget som dekker innsiden av blodårene. Det kan også henge sammen med proteiner som sirkulerer i blodårene. Alt sammen påvirker utviklingen av blodpropp», sier professor Kittner.

Tidligere offentliggjort forskning har for eksempel tydet på at folk med blodtype A har en litt høyere risiko for å få en type blodpropp i beina. De kan for eksempel oppstå i forbindelse med langvarige flyreiser der man sitter stille i mange timer om gangen.

Forskerne som står bak den nye metastudien, understreker imidlertid at det var snakk om en relativt beskjeden risikoøkning blant deltakere med blodtype A.

Uansett er det en svært god idé å gjøre en innsats for å forebygge iskemisk hjerneslag ved å ha en sunn livsstil.