Barn forlenger livet med flere år

Er du foreldre til minst ett barn, vil du sannsynligvis leve et par år lenger enn de som ikke har barn. Det viser en ny kjempestudie fra Sverige.

Særlig menns levealder påvirkes av om de har barn, viser studien.

© Shutterstock

Lange netter med bleieskift, barnegråt og avbrutt søvn lyder kanskje ikke som oppskriften på et langt og sunt liv.

Men det er det faktisk.

Det viser en ny stor studie fra Karolinska Instituttet i Sverige, der forskere har funnet frem til at personer med minst ett barn, lever mellom et til to år lenger enn andre.

Lever to år lenger

Forskerne så på data fra mer enn 700 000 svenske menn og 725 000 svenske kvinner født mellom år 1911 og 1925.

Og her oppdaget de en sammenheng mellom barn og levealder.

Barnløse menn i en alder av 60 år kunne i gjennomsnitt forvente å leve ytterligere 18,4 år, mens like gamle menn med barn kunne forvente å leve ytterligere 20,2 år. Altså nesten to år lenger.

Mennene har størst fordel

For 60 år gamle kvinner la moderskapet omkring halvannet år til levealderen. De kunne forvente å leve 24,6 år til hvis de var foreldre til minst ett barn.

At det særlig er mennene som opplever den positive effekten, stemmer godt med en tidligere studie der kontakt med barn ble koblet til bedre helse hos foreldrene, og særlig mennene.

Akkurat hvorfor barn har en positiv effekt på levealderen, vet forskerne fortsatt ikke. Men overraskende nok har det ifølge studien ingenting å si om barna bor langt unna eller rett i nærheten.