Shutterstock
Tømmermænd rammer forskelligt.

Bakrus handler ikke bare om mengden

Fire faktorer kan være med på å forklare hvorfor noen av oss rammes av bakrus, mens andre ikke opplever et snev av hodepine dagen derpå.

For mange av oss er hodepine, kvalme og utmattethet prisen for en kveld i festlig lag med alkohol på bordet. Men graden av bakrus kan variere en hel del fra person til person.

For mens noen aldri får bakrus, blir andre så plaget at de på en såkalt bakrusskala plasserer seg på 10 av 10.

Årsaken til disse variasjonene kan til dels tilskrives mengden og typen av konsumert alkohol, men det er ikke hele forklaringen. Studier tyder nemlig på fire årsaker til at bakrus rammer ulikt.

1: Biologiske mekanismer

Graden av bakrus trenger ikke å bunne i manglende måteholdenhet, mener flere forskere.

Det ser nemlig ut til at folk som bærer på en variant av genet ALDH2, har en tendens til å oppleve verre bakrus enn andre.

Når vi inntar alkohol, katalyserer enzymet alkoholdehydrogenase nemlig omdanningen av alkohol til proteinet acetaldehyd – et protein som blant annet fremmer symptomene på bakrus.

Forskere mener imidlertid at en variant av ALDH2-genet har en tendens til å begrense nedbrytningen av acetaldehyd, noe som kan føre til mer bakrus.

2: Alder og kjønn

Alder og kjønn spiller ifølge en nederlandsk studie også en rolle når det gjelder hvordan bakrus oppleves.

Tømmermænd aftager med alderen.

Flere studier tyder på at opplevelsen av bakrus avtar med alderen, så dette blir heldigvis sjeldnere etter hvert.

Resultatene viser nemlig at opplevelsen av bakrus avtar med alderen, og det er også forskjell på kjønnene.

Særlig blant menn mellom 18 og 25 år er bakrus utbredt. Årsaken til denne forskjellen er fortsatt usikker.

3: Psykologiske faktorer

Når er du er stresset, deprimert eller redd, er du mer disponert for å oppleve intens bakrus viser en australsk-nederlandsk studie.

Årsaken er blant annet at folk som befinner seg i en av disse sinnstilstandene, har en økt tendens til å betrakte verden i et ugunstig perspektiv.

Når denne tilstanden kombineres med bakrus, øker risikoen for å se enda mørkere på tingene.

4: Smertehåndtering

Det finnes ikke noe entydig svar på om det er hypokondere eller smertefornektere som opplever verst bakrus.

For mens en amerikansk studie tyder på at folk med lav smerteterskel oftere opplever alvorlig bakrus, viser andre studier det motsatte.

De viser nemlig at de som lukker øynene for smertene, har det med å få verre bakrus enn de som avfinner seg med ubehaget.

Hvordan unngår man tømmermenn?

Selv om flere forskere er enige om årsakene til at bakrus oppstår, så er det fortsatt lang vei igjen når det handler om kuren.

Alkoholinntak i filmen «Ett glass til»
© Henrik Ohsten / Nordisk Film

Les også:

Hodepinetabletter og massevis av vann har etter hvert fått innpass, men det er behov for ytterligere forskning hvis de feststemte skal gjøre seg forhåpninger om en verden uten bakrus.