Shutterstock

Alternativ kremeringsmetode vinner fram: Bli oppløst i en væskeblanding

På bare fire til seks timer oppløses kroppen. Det er angivelig mye bedre for miljøet enn å bli brent.

Kanskje har du i en stille stund vurdert hva som skal skje med ditt jordiske legeme når du går bort.

For de fleste faller valget enten på å bli begravd i en kiste eller å bli brent.

Men et nytt alternativ har fått innpass i flere land – og blir i løpet av 2023 også en mulighet for briter som skal ut på sin siste reise.

Det gjelder vannkremering, også kalt resomasjon.

Det er en prosess som foregår ved at kroppen blir lagt i en naturlig nedbrytbar pose i et trykkammer.

Posen fylles med kalilut, en løsning av kaliumhydroksid i vann, som varmes opp til omkring 160 grader, og som i løpet av fire til seks timer bryter ned og oppløser vev og organer så det hele blir en tyktflytende væske.

Etter selve kremeringsprosessen males knoklene til fint hvitt pulver og leveres til den avdødes familie på samme måte som kremert aske.

En egen gevinst ved vannkremeringen er at den angivelig er mye mer klimavennlig enn tradisjonell kremering.

Ifølge firmaene bak metoden gir kremering en halvering av CO2-avtrykket sammenlignet med brenning.

Slik ser trykkamrene hos kremeringsbedriften Resomation ut. Selskapet regner med å gjøre tjenesten tilgjengelig i Storbritannia i løpet av 2023.

© Resomation

Den vannbaserte praksisen er allerede tillatt i mange amerikanske stater, i kanadiske provinser og i Sør-Afrika, der metoden ble brukt da erkebiskop Desmond Tutu døde i 2022.

Den har også blitt diskutert i Nederland, og Stortinget vedtok i 2022 en endring i begravelsesloven som banet vei for blant annet vannkremering.

Metoden er faktisk allerede lovlig i Storbritannia, men hittil har den bare blitt brukt i forsøk som skulle teste om den gjenværende væsken var trygg å slippe ut i avløpssystemet – noe den var.