Forskere: Du eldes i tre rykk

Når klokken slår i din indre klokke, er det mengden av proteiner som bestemmer hvilken alder du har. Og det er tre spesifikke alderstrinn der aldringsprosessen for alvor skyter fart, viser forskning.

Når klokken slår i din indre klokke, er det mengden av proteiner som bestemmer hvilken alder du har. Og det er tre spesifikke alderstrinn der aldringsprosessen for alvor skyter fart, viser forskning.

Når klokken slår i din indre klokke, er det mengden av proteiner som bestemmer hvilken alder du har. Og det er tre spesifikke alderstrinn der aldringsprosessen for alvor skyter fart, viser ny forskning.

Hvor raskt du eldes, er avhengig av 373 proteiner som sirkulerer i blodet ditt.

Og endringer i proteinmengden kan både forårsake aldring og fortelle din nøyaktige alder, viser ny forskning fra Stanford University School of Medicine.

Studien antyder også at fysiologisk aldring ikke foregår i et jevnt tempo – men snarere skjer i tre rykk på tre spesifikke tidspunkt i livet.

En av forskerne, Tony Wyss-Coray, som er professor i nevrologi og nevrologiske studier, mener at endringer i blodets proteinmengde ikke har blitt verdsatt som forskningsområde. Derfor er resultatene overraskende, påpeker han:

Omkring en tredjedel av de proteinene vi så på endret, seg markant og framskyndet aldring. Tony Wyss-Coray, PhD, professor of neurology and neurological sciences

Livets tre vendepunkter

Forskerne analyserte 2925 proteiner fra plasma – den gule væsken som gjenstår når blodlegemer og blodplater fjernes fra blodet ved sentrifugering – fra 4263 personer i alderen 18–95 år.

I dette aldersspennet har forskerne funnet tre vendepunkt i livet der proteinmengden i blodet varierer.

De tre tidspunktene forekommer i gjennomsnitt i alderen 34, 60 og 78 år.

Opp til disse tre vendepunktene er proteinmengden i blodet forholdsvis uendret – men plutselig skjer det markante svingninger som akselerer aldringen.

Kuren mot aldring

De nyoppdagede proteinfallene og -stigningene som innfinner seg i livets fjerde, sjuende og åttende tiår, kan åpne helt nye dører for å forstå aldersrelaterte sykdommer, håper forskerne.

Og så graver studiens resultater et spadestikk dypere i hullet der skatten synes å være innen rekkevidde: kuren mot aldring.

Hvis forskerne klarer å kartlegge aldringsprosessene helt ned på det biokjemiske nivået i cellene våre, kan vi kanskje også finne metoder til å gripe inn i prosessene. Og stoppe dem.

I tillegg til livets tre vendepunkt – forårsaket av svingninger i plasmaprotein – er det mye vi vet om aldring: