Shutterstock
Arm, håndvægt

Mannlig kjønnshormon forkorter livet

Kastrerte værer lever opptil 60 prosent lenger enn de som ikke har blitt utsatt for inngrepet. Forklaringen er antagelig hormonell.

Kvinners gjennomsnittlige levealder er høyere enn menns.

På verdensbasis er differansen omkring sju år, og mens en del av forskjellen kan forklares med blant annet en mer risikabel atferd og en høyere selvmordsrate, har forskere også lenge vært på jakt etter en biologisk forklaring.

Og den har en forskergruppe ved University of Otago i New Zealand nå kanskje funnet.

kasteration, husdyr

Kastrasjon av husdyr som kalver og sauer er normal praksis mange steder i verden. Inngrepet kan utføres ved å avskjære blodtilførselen til testiklene med en tang.

© Shutterstock

I landbruket kastrerer man unge hanndyr for å gi dem et roligere gemytt og bedre kjøttkvaliteten. Man avbryter ganske enkelt testiklenes funksjon, som er å produsere sæd og mannlig kjønnshormon.

Kastrerte værer kan leve opptil 60 prosent lenger enn andre hanner, og det fikk forskerne til å se nærmere på sauer.

Biologene etablerte en såkalt epigenetisk klokke for sauer – ulike kjemiske markører som til sammen gir et mål for aldringen.

Klokken ble kalibrert ved å måle en større gruppe sauer fra fødsel til død, og metoden ble så nøyaktig at den kunne forutsi en saus levealder med bare noen måneders nøyaktighet.

Neste skritt var å måle forsøksdyrene: en gruppe lam som ble tidlig kastrert, og en annen gruppe som fikk slippe.

Forsøket viste at de kjemiske markørene utviklet seg på samme måte hos de to gruppene, men hos de kastrerte dyrene gikk utviklingen langsommere. Den epigenetiske klokken gikk så å si saktere, slik at aldringen hos de kastrerte ble bremset og de levde lenger.

Biologenes forklaring er at kjønnshormon framskynder aldring fordi det hos unge hanner er en fordel å bli kjønnsmodne tidlig. Bivirkningen er dessverre et kortere liv.

Selv om forsøket er foretatt på sauer, er det ingenting som indikerer at de samme prinsippene ikke også skulle gjelde hos mennesker.