Hvorfor er det så mange menn som blir skallet?

Hvorfor er det normalt bare menn som mister håret, og stemmer det at skallete menn er spesielt virile?

skallet mann
© Shutterstock

Det er nok en myte at skallete menn er mer virile enn andre. Riktignok henger skallethet sammen med de mannlige kjønnshormonene, men det er ikke fordi de produserer mer testosteron enn andre at en del menn mister håret.

Skallethet er arvelig, og genet som koder for tap av håret, går i arv fra mor til sønn. Genet er knyttet til kjønnskromosomene, nærmere bestemt til x-kromosomet. Alle mennesker er utstyrt med to kjønnskromosomer. Menn har et x-kromosom fra moren og et y-kromosom fra faren, mens kvinner har et x-kromosom fra hver av foreldrene.

Hvis en kvinne får et x-kromosom med genet for skallethet, vil hun i de fleste tilfellene ha et ”friskt” gen på det andre x-kromosomet, og det hindrer at lidelsen slår ut. Menn som har genet for skallethet, har derimot ikke noe ekstra x-kromosom å falle tilbake på.

Dette er riktignok ikke hele forklaringen på at skallethet er et utpreget mannlig fenomen. I tillegg til det spesielle genet forutsetter skallethet nemlig en viss mengde mannlige kjønnshormoner. Når guttene kommer i puberteten, begynner de å danne kjønnshormoner, fremfor alt testosteron, og de er nødvendige for å fullføre den oppgaven som genet koder for.

Men det er stor forskjell på hvor fort hårsekkene visner og dør. Noen menn blir skallet i 20-årene, andre først som middelaldrende. Av en eller annen grunn er skallethet mest utbredt blant europeere, mens det er langt færre asiater og afrikanere som mister håret.