Hvorfor endrer synet seg?

Mange opplever at synet endrer seg med alderen, slik at de må bruke lesebriller. Hva er det som skjer i øyet som ødelegger synet?

Hvorfor blir synet dårligere med alderen?

Aldrende syn krever lesebriller

Med alderen stivner linsen i øyet. Objekter nær ved øyet ser vi som uskarpe fordi fokuspunktet ligger langt bak i øyet.

Rundt 60-årsalderen er de fleste langsynte, og mange eldre plages også av tørre øyne og øyesykdommer som blant annet grå stær som bryter ned deler av øyet.

SLIK KAN SYNET DITT ENDRE SEG:

Synet kan reddes

De fleste aldersbetingede øyesykdommer kan behandles hvis de oppdages i tide. Selv blinde kan snart få synet tilbake, mener forskerne. Les mer i artikkelen vår: