Shutterstock
Gamle hænder holder unge hænder

Hjernen produserer mer kjærlighetshormon med alderen

Hjernen skiller ut mer av stoffet oksytocin med alderen, viser en ny studie. Stoffet kan gjøre deg både mer hjelpsom og nestekjærlig mot andre mennesker, og det ser ut til å gi en høyere tilfredshet med ditt eget liv.

Du kjenner kanskje en eldre person som alltid står klar med et vennlig smil og en hjelpende hånd.

Og det kan henge sammen med at hjernen frigjør mer av det kjemiske stoffet oksytocin etter hvert som vi blir eldre, viser en ny studie.

Stoffet, som ofte kalles «kjærlighetshormonet», ser ut til å gjøre oss mer fornøyd med livet og hjelpsomme overfor andre.

Sørgelig video produserer kjærlighetshormon

At oksytocin henger sammen med kjærlighet, hjelpsomhet og glede, har forskerne etter hvert visst lenge. Tilsvarende viser statistikk at eldre mennesker er mer hjelpsomme, bruker mer tid på frivillig arbeid og gir mer til veldedighet.

Forskerne som står bak den nye studien, ville derfor undersøke om den gråhårede nestekjærligheten skyldtes et høyere nivå av oksytocin.

Farvet oxytocin hormon på baggrund
© Shutterstock

Oksytocin er det kjærlige hormonet

Oksytocin er et hormon som forekommer naturlig i kroppen.

Det kalles ofte for «kjærlighetshormonet» fordi det blant annet skilles ut når mennesker klemmer, kysser, ammer eller har sex.

Oksytocin skilles ut fra hypothalamus i mellomhjernen.

Hormonet gir en følelse av lykke og velvære, og det er spesielt viktig når mennesker skaper dype relasjoner og knytter bånd.

Kvinner har et høyere nivå av oksytocin i kroppen enn menn, og stoffet spiller en viktig rolle ved amming og fødsel.

Forskning tyder på at oksytocin blant annet er med på å forsterke forelskelse slik at den forelskede finner sin utkårede mer tiltrekkende enn alle andre.

Ved å undersøke 100 testpersoner i alderen 18 til 99 år fant de ut at eldre mennesker frigjør mer av stoffet.

I forsøket så testpersonene en video av en far som forteller om sin kreftrammede sønn. Både før og etter filmvisningen tok forskerne blodprøver av testpersonene.

Forskerne kunne også konkludere med at deltakerne med høyere nivåer av oksytocin i blodet var mer villige til å donere penger til kreftforskning enn de mindre oksytocin-rike testpersonene.

Hjelpsomhet starter en god sirkel

I et spørreskjema svarte forsøkspersonene også på fem spørsmål om sin tilfredshet med livet. Generelt var eldre mennesker mer fornøyd med livet – og spesielt de eldre menneskene med høyere nivåer av kjærlighetshormonet.

Forskerne som står bak rapporten, understreker at de ikke kan fastslå hva som kommer først – mer oksytocin, hjelpsomme handlinger eller tilfredshet med livet.

I tidligere forsøk med dyr har forskerne funnet beviser for at oksytocin motiverer til å hjelpe andre, og at hjelpsomhet får hjernen til å frigjøre mer oksytocin.

Dermed blir oksytocin, livsglede og nestekjærlige gjerninger ifølge forskerne en god sirkel der alle tre deler gir mer av de andre to.