Shutterstock
Mand ældes

Derfor eldes menn raskere enn kvinner

Flere tusen tvillinger deltok i en ny studie som avslører at menns biologiske alder generelt er høyere enn kvinners. Og forskerne som står bak studien, har også en teori om hvorfor.

Gjennom de siste 100 årene har begge kjønn blitt eldre og eldre.

Men i de fleste land i verden er den forventede levealderen for kvinner høyere enn for menn – selv om forskjellen har blitt mindre de siste årene.

Nå avslører en ny studie utført av finske forskere fra University of Jyväskylä at det også er en forskjell på menn og kvinners biologiske alder dypt inne i cellene våre. Og at en del, men ikke hele, forklaringen er mennenes livsstil.

Flere tusen tvillinger deltok

Hele 2240 finske tvillinger deltok i den nye studien, som er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Journals of Gerontology.

Deltakerne ble delt opp i to ulike grupper: den ene gruppen bestod av deltakere i alderen mellom 21–42 år, og den andre bestod av deltakere mellom 50–76 år.

151 av tvillingparene var dessuten bror og søster, noe som gjorde det mulig for forskerne å kontrollere for faktorer som gener og miljø.

Kjente skurker kan sette fart på aldringen

For å undersøke deltakernes biologiske alder finstuderte forskerne en rekke kjemiske endringer som kalles metylgrupper, som kan hekte seg fast på DNA-et vårt, skru av bestemte gener og på den måten diktere hvordan vi eldes.

Ved å ta en blodprøve på forsøkspersonene og analysere antallet metylgrupper kunne forskerne avsløre deltakernes biologiske alder.

Samtidig målte forskerne forsøkspersonenes BMI, alkoholinntak, røyking og fysisk aktivitet for å peke ut de miljømessige skurkene som kan sette fart på aldringen.

Spesielt én faktor var viktig

Resultatene avslørte at mennenes biologiske alder var høyere enn kvinnenes i alle aldersgrupper, men at forskjellen var mye større hos den eldre gruppen.

Mennene i den yngre gruppen av tvillinger var 1,2–1,3 år eldre enn kvinnene målt i biologisk alder, mens mennene i den eldre gruppen 3,2–4,3 år eldre – alt etter hvilke aldersmarkører forskerne så på.

Et høyere antall røykere kunne forklare kjønnsforskjellen hos den eldre gruppen av tvillinger, men ikke blant de unge voksne.

Her kunne en større livvidde til gjengjeld forklare en del av forskjellen på den biologiske alderen mellom kjønnene. Men ikke hele.

«Vi kunne også se en forskjell i aldringen som ikke kunne forklares med deltakernes livsstil», opplyser Anna Kankaanpää, som er en av forskerne, i en pressemelding.

Ifølge forskerne kan den nye studien gi oss mer kunnskap om hvordan livsstil og kjønn kan påvirke hvor lenge vi lever.

Samtidig avslører resultatene, ifølge forskerne, at fallet i antallet røykere kan være en av forklaringene på at forskjellen på den forventede levetiden mellom menn og kvinner har blitt mindre de siste tiårene.