Alderen svekker menns evne til å få barn

Ikke tro på myten om at menns fertilitet er upåvirket av alder

Fertilitet
© Shutterstock

Charlie Chaplin fikk barn som 73-åring. Samme alder som Mick Jagger, som fikk sitt hittil siste barn i desember 2016.

Menn er ubestridelig i stand til å få barn høyt opp i alderen, mens kvinners fertilitet har en utløpsdato, typisk omkring 50 år.

Men bare fordi det finnes eksempler på aldrende herrer som blir velsignet med småbarn, betyr ikke det at det gjelder alle menn.

Lettere å bli en ung far

En studie fra Beth Israel Deaconess Medical Center og Harvard Medical School viser at menns alder også har betydning for suksessraten for foreldreskap.

Fra 2000 til 2014 fulgte forskerne 7750 par i fertilitetsbehandling. Kvinner over 40 år hadde, helt som forventet, vanskeligere for å bli gravide enn yngre kvinner. Partnerens alder hadde ingen innflytelse på det resultatet.

Når forskerne så nærmere på de parene der kvinnen var ung, viste det seg et annet mønster. Var kvinnen under 30 år, hadde hun 76 prosent sjanse for å få et barn, hvis mannen var mellom 30 og 35 år, men sjansen falt helt ned til 46 prosent når han var 40 til 42 år.

Kjenner ikke årsaken

Årsaken til kvinners fallende fertilitet er ganske godt kjent, men forskerne har ingen anelse om hvorfor menns alder har betydning.

En mulighet er at det i løpet av kroppen oppstår dna-skader i sædceller på linje med de skadene som oppstår i alle kroppens celler etter hvert som vi blir eldre.