Mennesket

Mennesket er en dyreart som tilhører arten Homo sapiens. Det moderne mennesket, som vi tilhører, skiller seg på flere punkter ut fra de nært beslektede menneskeapene. Et iøynefallende punkt er at vi ikke har pels, går på to bein, har et avansert språk og lever i et høyt utviklet samfunn der det materielle spiller en viktig rolle. Likevel viser forskningen at forskjellen på sjimpansens og menneskets DNA bare utgjør 1 prosent. Les mer om menneskets fysikk og sinn i våre artikler om alt fra blodtyper og immunforsvar til mareritt og narsissister.

Menneskets forhistorie

Det anslås at de første menneskene på jorden levde i Afrika for minst 7 millioner år siden. For 2 millioner år siden blir disse menneskene i stand å bruke mer avanserte redskaper, og det er grunnen til at vi kaller dem Homo ergaster (det arbeidsomme mennesket). For 1,8 millioner år siden utvandrer Homo ergaster til Europa og Asia, noe som gir dem navnet Homo erectus (det oppreiste mennesket). Spor etter arten Homo sapiens, som det moderne mennesket tilhører, vurderes derimot bare å kunne spores om lag 100 000 år tilbake, noe som ikke er mye i evolusjonær sammenheng. Homo sapiens vurderes å ha holdt til i Øst-Afrika, der arten klarte seg godt før den vandret ut til resten av verden og utkonkurrerte de tidligere artene.

Den moderne utviklingen

Da det moderne mennesket (Homo sapiens) for om lag 30 000 år siden ble den eneste menneskearten, begynte det også å gå raskt med den kulturelle og anatomiske utviklingen. Det kan vi blant annet se ved at mennesker i dag har en tendens til å bli høyere og spinklere enn tidligere.

Evolutionen går baglæns

©